Chuyên mục: Kinh nghiệm cuộc sống

Tổng hợp các bức vẽ tranh bảo vệ môi trường đẹp nhất

Để giúp các em học sinh  hiểu được tầm quan trọng cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, Vào mỗi dịp hè, nhà trường, thành phố hay phát động phong trào vẽ tranh bảo vệ môi trường. Và dưới đây là một số bức tranh đẹp nhất trong các cuộc thi. Tổng hợp các bức […]

Back To Top