Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao

thumbnail

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế và thị trường rất giàu tiềm năng. Thời gian gần đây cụm từ “nông nghiệp công nghệ” cao được nhắc nhiều đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Với nền tảng là một nước nông nghiệp, cùng hơn nửa dân số đang tham gia sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nên Việt Nam cũng là quốc gia cần phát triển theo hướng “nông nghiệp công nghệ cao”.

Nông nghiệp công nghệ cao là gì?

Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất, còn gọi là công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững (theo Wikipedia). Cụ thể ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp có thể giúp ứng phó với những biến đổi của khí hậu, chống lại sự phá hoại của sâu bệnh, giảm công sức lao đông, giảm thời gian nuôi trồng và sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô hóa.

Ở nước ngoài việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp đã trở nên phổ biến. Israel là đất nước đi đầu trong ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp, quốc gia này đã trở thành một điển hình của nông nghiệp thế giới. Hiện nay nước ta cũng đã từng học hỏi rất nhiều công nhệ từ Isreal và áp dụng hiệu quả trong nước. Nhất là những trường Đại học Nông Lâm đều liên kết và tạo điều kiện cho sinh viên qua đất nước của họ để trau dồi kinh nghiệm và về phát triển kinh tế.

Đặc trưng của nền nông nghiệp công nghệ cao?

Ứng dụng tri thức cao vào trong việc sản xuất, những dự án nông nghiệp công nghệ cao, cần nguồn vốn lớn để đầu tư máy móc, kỹ thuật trong thời gian dài, cần nguồn lao động có chất lương và khả năng quản trị. Để thúc đẩy, hỗ trợ cho những dự án hướng tới ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, Chính phủ cũng như cơ quan ban ngành đã đưa ra các chương trình hỗ trợ tài chính.

Chính sách hỗ trợ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao

Đầu năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với gói tín dụng 100.000 tỷ đồng, do 8 ngân hàng thương mại triển khai. Trong đó: tổng số vốn Agribank dự kiến dành cho gói tín dụng này là 50.000 tỷ đổng, Vietcombank đăng ký gói tài trợ 10.000 tỷ đồng với những ưu tiên về nhận tài sản bảo đảm và ưu đãi lãi suất và Vietinbank cũng dành nguồn vốn 10.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao.

Riêng khu vực TP HCM cũng có nhiều gói hỗ trợ tài chính dành cho dự án nông nghiệp tại địa bàn này. UBND TP HCM đã ban hành Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND năm 2017 khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ 100% lãi suất cho vay sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong năm 2018, Sở Khoa học – Công nghệ TP HCM thông qua chương trình hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp sẽ hỗ trợ tối đa 70% kinh phí nhưng không quá 300 triệu cho mỗi mô hình ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Vậy là theo xu thế phát triển chung của thế giới các cơ quan ban ngành đã có những chính sách thiết thực hỗ sự phát triển của nông nghiệp của nước nhà. Với những nỗ lực, cùng sự hỗ trợ thiết thực của nhà nước sẽ nhanh chóng giúp Việt Nam sớm ra khỏi nền sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ và thủ công.

Back To Top