Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch xanh vùng ĐBSCL”

Căn cứ Chương trình tổng thể số 01- CTr/BCĐTLDLX ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc tổ chức “Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL năm 2015” tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tuần lễ Du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch xanh vùng ĐBSCL”, cụ thể:

Mục đích, yêu cầu

Xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá rộng rãi về tiềm năng, lợi thế, tài nguyên du lịch của vùng; tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận các dự án trọng điểm thu hút đầu tư, tìm hiểu các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực du lịch; Tạo diễn đàn trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý nhà nước nhằm định hướng các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư du lịch. Đặc biệt, tăng cường tính hợp tác và liên kết giữa vùng ĐBSCL với các tỉnh, thành phố có thế mạnh du lịch, các trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước, góp phần đưa du lịch thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới; Đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn kết bảo vệ môi trường và tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch.

Nội dung:

Hội nghị “Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch xanh vùng ĐBSCL”.

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 27/6/2015.

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND Thành phố Cần Thơ.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ban Thư ký Diễn đàn, Công ty Cổ phần TT & QC Thế Hệ Trẻ.

- Thành phần tham dự: lãnh đạo Chính phủ; Ban Kinh tế Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; các bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính…; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành vùng ĐBSCL; UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đăklăk; Tổng Cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Hiệp hội Bất động sản du lịch Việt Nam; các cơ sở đào tạo du lịch; Hiệp hội Du lịch ĐBSCL; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và các sở, ngành có liên quan; các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế; các nước tiểu vùng sông Mekong; các nhà đầu tư trong ngoài nước, các công ty hàng không: Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar…; các doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng; công ty du lịch, lữ hành; các nhà tài trợ; cơ quan thông tấn báo chí. 

- Số lượng: khoảng 700 đại biểu.

Thực hiện

a. Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch xanh vùng ĐBSCL”;

- Mời chủ trì và dự thảo nội dung bài phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ; phát biểu của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;

- Phát hành thư mời và xác nhận đại biểu tham dự; phối hợp với Bộ Ngoại giao lập danh sách và mời một số đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế; các nước tiểu vùng sông Mekong;

- Đặt bài tham luận, tổng hợp các dự án mời gọi đầu tư và chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện và in ấn kỷ yếu Hội nghị;

- Phối hợp Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Cần Thơ làm việc với một số lãnh sự quán, tổ chức quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh;

- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Truyền thông Đầu tư và Thương mại Nam Phương và đơn vị có liên quan thực hiện cuốn “Cẩm nang du lịch” giới thiệu lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch; các sản phẩm du lịch đặc trưng, các điểm vui chơi, giải trí, tham quan du lịch tiêu biểu của các địa phương trong vùng ĐBSCL…;

- Chủ trì, phối hợp UBND thành phố Cần Thơ, đơn vị tổ chức sự kiện chuẩn bị hội trường và các trang thiết bị phục vụ Hội nghị, phiên dịch và công tác lễ tân, hậu cần phục vụ đại biểu tham dự Hội nghị;

- Đảm bảo kinh phí tổ chức Hội nghị (có vận động tài trợ của các đơn vị).

b. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các bộ, ngành có liên quan hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị;

- Chuẩn bị và trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội nghị; chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình kết quả thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch của vùng ĐBSCL năm 2010 - 2015 đưa vào kỷ yếu Hội nghị (thời gian gửi về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trước ngày 01/6/2015);

- Tham gia đồng chủ trì Hội nghị.

c. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các bộ, ngành có liên quan hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị;

- Chuẩn bị và trình bày tham luận tại Hội nghị về thực trạng và tiềm năng du lịch của vùng ĐBSCL; đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan viết tham luận phục vụ Hội nghị theo đặt hàng của Ban Chỉ đạo Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL 2015 (thời gian gửi về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trước ngày 01/6/2015);

- Tham gia đồng chủ trì Hội nghị.

d. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chuẩn bị bài báo cáo tham luận tại Hội nghị. Nội dung: Phát triển du lịch bền vững gắn với những giải pháp bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu (thời gian gửi về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trước ngày 01/6/2015);

- Tham gia đồng chủ trì Hội nghị.

e. Bộ Giao thông vận tải:

Chuẩn bị và trình bày tham luận tại Hội nghị. Nội dung: về thực trạng và định hướng phát triển hạ tầng du lịch ĐBSCL (thời gian gửi về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trước ngày 01/6/2015).

f. Bộ Ngoại giao:

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ mời đại diện một số cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các nước tiểu vùng sông Mekong… tham dự Hội nghị;

- Phối hợp Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND thành phố Cần Thơ làm việc với một số tổ chức quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh.

g. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ:

- Tham gia đồng chủ trì Hội nghị;

- Tổng hợp danh sách 05 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trong lĩnh vực phát triển ngành du lịch gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ để làm kỷ yếu hội nghị (thời gian gửi về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trước ngày 01/6/2015);

- Mời 5 doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương tham gia Hội nghị;

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc chuẩn bị bài tham luận tại Hội nghị;

- Phối hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ xác nhận danh sách đại biểu tham dự theo thành phần Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ mời và đảm bảo phương tiện, cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, sắp xếp bố trí ăn nghỉ cho đại biểu dự Hội nghị.

h. Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội:

- Chuẩn bị tham luận của lãnh đạo Thành phố Hà Nội đưa vào kỷ yếu Hội nghị. Nội dung: Nhu cầu hợp tác, đầu tư, liên kết phát triển trong lĩnh vực du lịch giữa Hà Nội và ĐBSCL (thời gian gửi về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trước ngày 01/6/2015);

- Mời 15 doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương có đầu tư hoặc chuẩn bị đầu tư ở vùng ĐBSCL tham gia Hội nghị và tìm cơ hội hợp tác đầu tư; lựa chọn 02 doanh nghiệp tiêu biểu trong số 15 doanh nghiệp dự Hội nghị viết tham luận đưa vào kỷ yếu Hội nghị;

- Tham gia Triển lãm hội chợ du lịch, thương mại vùng ĐBSCL 2015.

i. Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh:

- Chuẩn bị tham luận của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào kỷ yếu Hội nghị. Nội dung: Nhu cầu hợp tác, đầu tư, liên kết phát triển trong lĩnh vực du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL (thời gian gửi về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trước ngày 01/6/2015);

- Mời 15 doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương có đầu tư hoặc chuẩn bị đầu tư ở vùng ĐBSCL tham gia Hội nghị và tìm cơ hội hợp tác đầu tư; lựa chọn 02 doanh nghiệp tiêu biểu trong số 15 doanh nghiệp dự Hội nghị viết tham luận đưa vào kỷ yếu Hội nghị;

- Tham gia Triển lãm hội chợ du lịch, thương mại vùng ĐBSCL 2015.

k. UBND các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đăklăk.

 - Tham dự Hội nghị và vận động 05 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị;

 - Chỉ đạo các đơn vị có liên quan viết tham luận phục vụ Hội nghị. Nội dung: Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển du lịch xanh và nhu cầu hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL (thời gian gửi về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trước ngày 01/6/2015);

- Tham gia Triển lãm hội chợ du lịch, thương mại vùng ĐBSCL 2015.

l. Ủy ban nhân dân 12 tỉnh, thành ĐBSCL:

- Tổng hợp danh sách 05 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trong lĩnh vực phát triển ngành du lịch gởi về Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ để làm kỷ yếu hội nghị (thời gian gửi về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trước ngày 01/6/2015);

- Mời 5 doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương tham gia Hội nghị;

- Tham gia Triển lãm hội chợ du lịch, thương mại vùng ĐBSCL 2015;

- Riêng UBND tỉnh Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị bài tham luận của lãnh đạo tỉnh phát biểu tại Hội nghị (thời gian gửi về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trước ngày 01/6/2015);

- Các địa phương có thể chọn từ 01- 03 dự án để trao chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư hoặc ký kết đầu tư trong lĩnh vực du lịch tại Hội nghị này.

Văn bản đăng ký gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trước ngày 01/6/2015 để sắp xếp chương trình chi tiết.

m. Công ty Truyền thông và Quảng cáo Thế Hệ Trẻ

Thiết kế, in ấn bandroll, standee, trang trí hội trường, lễ tân... và một số công việc có liên quan phục vụ Hội nghị.

Đầu mối liên hệ về nội dung, công tác tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch xanh vùng ĐBSCL”: đ/c Nguyễn Văn Út, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, điện thoại: 0913.999571; đ/c Huỳnh Thị Thu Oanh, điện thoại: 0932.957958.

Liên hệ chi tiết về Triển lãm hội chợ: bà Nguyễn Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty QCTM Sen vàng, điện thoại: 0947.777530.

Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin để hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ./.

File đính kèm tại đây

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay76
số người truy cậpHôm qua246
số người truy cậpTuần này821
số người truy cậpTháng này5852
số người truy cậpTất cả628146