Tuyên bố chung MDEC - Sóc Trăng 2014

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

BCĐ MDEC - SÓC TRĂNG 2014

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 06 tháng 01năm 2015

Số: 108-TBC/MDEC

 

 

TUYÊN BỐ CHUNG

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế ĐBSCL năm 2014

(MDEC - Sóc Trăng 2014)

________

 

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long; Chương trình tổng thể số 23-CTr/MDEC của Ban Chỉ đạo MDEC - Sóc Trăng 2014. Ngày 07/11/2014, tại Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC - Sóc Trăng 2014, các thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn đã thảo luận và thống nhất đưa ra Tuyên bố chung như sau:

I. Kết quả tổ chức Diễn đàn và thực hiện Tuyên bố chung năm 2012, 2013: 

1. Kết quả chung:

- Qua các lần tổ chức, Diễn đàn đã tạo được uy tín và hình ảnh riêng cho vùng ĐBSCL, là Diễn đàn kinh tế cấp vùng đầu tiên và duy nhất trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ chủ trương cho phép tổ chức hàng năm. MDEC đã tạo được sức lan tỏa, đưa hình ảnh vùng ĐBSCL quảng bá rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế.

- Các hoạt động của MDEC đã đáp ứng được mục tiêu chung của Diễn đàn là tăng cường tính hợp tác và liên kết giữa các tỉnh, thành vùng ĐBSCL; giữa vùng với các bộ, ngành Trung ương; giữa vùng với các địa phương trong cả nước và quốc tế, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, phát huy tiềm năng kinh tế to lớn của vùng ĐBSCL. Thông qua Diễn đàn, các hoạt động liên kết, ký kết hợp tác toàn diện giữa các tỉnh, thành trong vùng với Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể là tất cả các địa phương trong vùng đã tổ chức ký kết hợp tác song phương với Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chuyên môn trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý Nhà nước; các doanh nghiệp quan hệ hợp tác đầu tư, liên kết, liên doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động…

- Các hội nghị, hội thảo tại Diễn đàn đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp thảo luận về chính sách, đưa ra những kiến nghị để các địa phương của vùng nghiên cứu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động tín dụng, sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Bên cạnh đó, cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư xúc tiến tìm kiếm đối tác hợp tác tiêu thụ sản phẩm, cũng như những cơ hội đầu tư mới. Nhiều sáng kiến, đề xuất đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, cụ thể hóa thành các quyết định như: Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 30/6/2011 về phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề vùng ĐBSCL; Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 về phê duyệt thủy lợi vùng ĐBSCL đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hỗ trợ các địa phương trong vùng thực hiện các dự án đầu tư cấp bách thuộc Chương trình SP-RCC; dự thảo Quy chế thí điểm liên kết vùng ĐBSCL… Những đề xuất tại hội thảo tham vấn Kế hoạch Châu thổ ĐBSCL với tầm nhìn đến năm 2100 đã được các chuyên gia Hà Lan tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung báo cáo Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan.

- Môi trường đầu tư của các địa phương trong vùng được cải thiện, xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI) của các tỉnh, thành trong vùng trong những năm gần đây luôn đứng ở nhóm đầu của cả nước. Từ khi MDEC được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 đến nay, toàn vùng đã thu hút được khoảng 773 dự án đăng ký đầu tư, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho khoảng 661 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư là 307 ngàn tỷ đồng và trên 05 tỷ USD. Về thu hút đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đã quan tâm nhiều hơn đến vùng ĐBSCL, tính đến tháng 11 năm 2014, toàn vùng thu hút được 906 dự án FDI với tổng số vốn 11,88 tỷ USD.

          - Tại các hội chợ, triển lãm trong khuôn khổ MDEC, các doanh nghiệp mở rộng được hệ thống đại lý tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố, có cơ hội giao lưu, trao đổi, tìm hiểu về phương thức kinh doanh có hiệu quả như: quảng bá, tiếp thị, giao thương hàng hóa, nhiều đối tác kinh doanh đã tìm đến các doanh nghiệp sau khi tham gia hội chợ. Các địa phương trong vùng ĐBSCL, đặc biệt là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Bắc, Tây Nguyên thông qua hội chợ, triển lãm đã giới thiệu, quảng bá được hình ảnh địa phương và những sản phẩm đặc trưng vùng miền đến du khách trong nước và quốc tế.

          - Địa phương đăng cai tổ chức Diễn đàn đã quảng bá, giới thiệu được hình ảnh địa phương đến đại biểu và du khách, góp phần tăng trưởng các ngành dịch vụ, du lịch. Các tỉnh, thành trong vùng và các cơ quan, đơn vị đã triển khai và tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị tổ chức MDEC hàng năm. Thông qua các tuyên bố chung, đã lồng ghép những nội dung cam kết vào phương hướng hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực tại địa phương.

          - Gần đây, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, địa phương gắn kết việc tổ chức Diễn đàn thực hiện công tác vận động hỗ trợ an sinh xã hội cho vùng ĐBSCL, góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… đồng thời xây dựng các công trình phúc lợi xã hội giải quyết bức xúc cho các địa phương trong vùng.

2. Những tồn tại, hạn chế:

- Một số cuộc hội nghị, hội thảo công tác tổ chức chưa đáp ứng tốt nội dung và yêu cầu đề ra, các kiến nghị chưa được thực hiện một cách triệt để, hiệu quả. Sau khi kết thúc các sự kiện tại Diễn đàn, những cam kết và nhiệm vụ nêu tại Tuyên bố chung chưa được thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn ở một số bộ, ngành và địa phương quan tâm triển khai đầy đủ, lồng ghép vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình, phương hướng hoạt động của đơn vị; chưa kiểm tra, đánh giá thường xuyên dẫn đến hiệu quả trong thực thi các Tuyên bố chung chưa cao.

- Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tuy được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức nhưng hiệu quả đạt được còn hạn chế, do cơ sở hạ tầng và các chính sách ưu đãi chưa thu hút được nhà đầu tư; các danh mục dự án mời gọi đầu tư được đưa ra giới thiệu tại Diễn đàn hằng năm chưa có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và đăng ký triển khai thực hiện dự án tại địa phương. 

- Từ khi tổ chức Diễn đàn đến nay, việc liên kết giữa các địa phương trong vùng tuy có chuyển biến và tiến bộ nhất định, nhưng chưa thật sự chặt chẽ, tạo được tiếng nói chung và có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cũng như xây dựng mối liên kết để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh và hạn chế tối đa cạnh tranh cục bộ giữa các địa phương. Việc trình, ban hành Đề án liên kết vùng ĐBSCL trong phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, thủy sản, trái cây; Quy chế thí điểm liên kết vùng ĐBSCL theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian dài vẫn chưa được ban hành.  

- Diễn đàn được tổ chức hàng năm, mỗi năm có từng chủ đề khác nhau nên không đủ thời gian để triển khai thực hiện các Tuyên bố chung và kịp thời sơ kết, đánh giá kết quả đạt được, cũng như những mặt hạn chế để đề ra phương thức hợp tác phát triển chung cho vùng phù hợp với thực tế của từng địa phương. 

II. Kết quả tổ chức MDEC - Sóc Trăng 2014:

MDEC - Sóc Trăng 2014, với chủ đề "Tái cơ cấu nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL", diễn ra từ ngày 05 – 07/11/2014, đây là thời gian trùng với lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer. Diễn đàn được tổ chức với 05 sự kiện chính và các sự kiện kết hợp. Rút kinh nghiệm từ các lần tổ chức MDEC trước đây, nhờ sự chỉ đạo, phân công và phối hợp tương đối tốt và chặt chẽ giữa các bộ phận, cơ quan, đơn vị nên các sự kiện MDEC diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Kết quả tổ chức các sự kiện cụ thể như sau: 

1. Các sự kiện chính:

1.1. Hội thảo Tái cơ cấu phát triển nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL: thu hút hơn 600 đại biểu tham dự (phát sinh hơn 150 đại biểu so với thành phần mời). Các ý kiến phát biểu tham luận, tập trung nghiên cứu, thảo luận về thực trạng và giải pháp thực hiện tái cơ cấu phát triển ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL; đề xuất các cơ chế, chính sách tiếp tục thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Hội thảo đã tập trung thảo luận các vấn đề chính như: thực trạng và giải pháp phát triển rừng ngập mặn ven biển gắn với xây dựng hệ thống đê biển; thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản; tái cơ cấu phát triển nuôi trồng thủy sản ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; liên kết hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích…  

 1.2. Hội thảo Vai trò của ngành ngân hàng trong việc tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL: có trên 600 đại biểu tham dự (phát sinh gấp rưỡi so với dự kiến là 400 đại biểu). Các tham luận và ý kiến phát biểu của các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp tập trung vào các vấn đề chính như: đánh giá tác động của các chính sách trong việc tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL, những chính sách tín dụng, cũng như định hướng và giải pháp của Ngân hàng Nhà nước đối với lĩnh vực trên; giới thiệu những mô hình hiệu quả trong liên kết, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp;... Ngoài ra, tại Hội thảo đã tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng giữa các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp tham gia Chương trình cho vay thí điểm phát triển nông nghiệp (đợt 3) theo Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ. 

1.3. Lễ khai mạc MDEC - Sóc Trăng 2014, gắn với Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer: được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, với sự tham dự của hơn 02 ngàn đại biểu và 10 ngàn khán giả xem trực tiếp tại buổi lễ; ngoài ra còn có hàng triệu khán giả xem qua sóng truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ và một số đài phát thanh truyền hình trong khu vực. Chương trình được thể hiện được chủ đề nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL, tuyên truyền đậm nét đặc trưng của tỉnh Sóc Trăng, gắn với Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer; tổ chức tôn vinh các đơn vị hỗ trợ an sinh xã hội cho vùng ĐBSCL năm 2014 (trong năm các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp và Thủ đô Hà Nội đã đăng ký tài trợ cho vùng với số tiền 480 tỷ đồng, trong đó ngành ngân hàng đăng ký 393 tỷ đồng và 50 tỷ đồng xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Trần Đề).

1.4. Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL: có hơn 650 đại biểu tham dự (trong đó có 29 đại biểu quốc tế). Các ý kiến tham luận và phát biểu của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã tập trung đánh giá, đề xuất những chính sách phát triển các sản phẩm nông nghiệp lợi thế của vùng ĐBSCL; những kinh nghiệm, giải pháp về đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển thị trường, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, thu hút FDI trong lĩnh vực nông nghiệp; nhu cầu hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp giữa các doanh nghiệp TP. Hà Nội, TP. HCM và ĐBSCL; nâng cao chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu, cải thiện thu nhập bền vững cho nông dân; hoạt động hỗ trợ, hợp tác của Ngân hàng thế giới (WB) trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với vùng ĐBSCL… Đặc biệt tại Hội nghị đã chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với tổng số vốn trên 2,8 tỷ USD. Bên lề hội nghị, các địa phương đã tổ chức cung cấp thông tin xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với nhiều tư liệu phong phú (có 67 dự án trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được giới thiệu); đồng thời cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi nhanh giữa các nhà đầu tư, nhà quản lý về cơ hội hợp tác đầu tư.

1.5. Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC - Sóc Trăng 2014: có khoảng 150 đại biểu tham dự. Đây là hoạt động thường niên của Diễn đàn nhằm sơ kết đánh giá kết quả tổ chức MDEC; thảo luận những vấn đề được đặt ra tại các hội nghị, hội thảo; thông qua dự thảo Tuyên bố chung; quyết định việc tổ chức MDEC 2015...

2. Các hoạt động kết hợp:

2.1. Triển lãm hội chợ “Hạt gạo thơm - Thủy sản sạch - Trái cây ngon -Thương mại và Du lịch ĐBSCL 2014”: diễn ra từ ngày 02/11 - 07/11//2014 với quy mô khoảng 600 gian hàng, trong đó có hơn 250 gian dành cho triển lãm. Đã thu hút khoảng 350 ngàn lượt người đến tham quan, mua sắm.  

Ngoài ra, trong Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức nhiều hoạt động như: Lễ hội đường phố, Lễ dâng bông, Lễ cúng trăng, Hội thi diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục Khmer, Hội thi ẩm thực “Hương vị Đất Phương Nam”, Triển lãm ảnh tư liệu và hình ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, Đua ghe Ngo với sự tham dự đông đảo của người dân trong và ngoài tỉnh.

2.2. Hội thảo khoa học Bác sĩ nông học Lương Định Của: có khoảng 250 đại biểu tham dự. Hội thảo nhằm tôn vinh và nhìn lại những thành tựu, đóng góp của Bác sĩ Nông học Lương Định Của trong lĩnh vực nông nghiệp và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nông nghiệp; đề xuất những giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện vùng ĐBSCL phù hợp với điều kiện tự nhiên, nước biển dâng và biến đổi khí hậu toàn cầu.

2.3. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình kinh tế hộ gia đình phụ nữ nông thôn vùng ĐBSCL: có hơn 250 đại biểu tham dự. Tại Hội thảo có 6 tham luận được trình bày và 3 phóng sự về các mô hình kinh tế hộ được trình chiếu (ngoài ra, còn có 12 bài tham luận của các đại biểu đến từ Hội LHPN các cấp được lựa chọn đưa vào kỷ yếu). Bên cạnh nội dung giới thiệu về mô hình, về cách làm cụ thể, những nhân tố tác động tới sự phát triển của kinh tế hộ gia đình, các ý kiến tập trung đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ, tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp toàn diện và to lớn hơn nữa vào công cuộc đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

2.4. Hội nghị hướng tới một nền sản xuất xanh bền vững: có khoảng 250 đại biểu tham dự. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của hoạt động kinh tế xanh; tập trung thảo luận chính sách phát triển kinh tế xanh và bảo vệ môi trường; những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh bền vững; tạo ra cơ hội đối thoại về vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp vùng ĐBSCL theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững, kết hợp với xây dựng nông thôn mới; giới thiệu, giao lưu, thực hiện chuyển giao công nghệ hiện đại, kỹ năng quản lý tiên tiến, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

III. Các cam kết đồng thuận phối hợp triển khai:

  1. Cam kết của các thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn:

- Thống nhất triển khai thực hiện liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2015 - 2020; trong đó, chọn các lĩnh vực đột phá để phát triển vùng là việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông; hạ tầng thủy lợi; y tế, giáo dục, đào tạo và dạy nghề; thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thực hiện liên kết vùng trong sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng nông sản chủ lực như lúa gạo, thủy sản và trái cây.

- Tăng cường hợp tác nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết vùng, quy mô lớn, áp dụng công nghệ kỹ thuật cao vào sản xuất, chế biến, tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đê biển, một số tuyến kè bờ sông quan trọng và tuyến ngăn mặn. Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển gắn với bảo vệ các tuyến đê biển.

- Tăng cường công tác phối hợp, liên kết ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể theo chỉ đạo chung thống nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập bộ phận đầu mối, điều phối các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của vùng ĐBSCL tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

- Củng cố thị trường truyền thống, tiếp cận và mở rộng các thị trường tiềm năng nhằm xuất khẩu các sản phẩm là thế mạnh của vùng ĐBSCL; bám sát các chương trình hợp tác giữa Việt Nam với các nước, trong đó có nội dung liên quan đến ĐBSCL.

- Tổ chức các chương trình xúc tiến nói chung, trong đó, tập trung xúc tiến đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL trong và ngoài nước; năm 2015 bố trí vốn xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số nước trên thế giới. Tổ chức và nâng cao khả năng của hệ thống thông tin, dự báo và tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh của vùng ĐBSCL.

- Tổ chức sơ kết hợp tác toàn diện giữa các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL với thành phố Hồ Chí Minh; sơ kết các nhiệm vụ đã cam kết thực hiện của các bộ, ngành Trung ương, từ đó đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức tốt MDEC các năm tiếp theo. Ký kết hợp tác toàn diện giữa các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL với Thủ đô Hà Nội vào năm 2015.

- Triển khai thực hiện Tuyên bố chung MDEC - Sóc Trăng 2014, làm cơ sở thúc đẩy phát triển mạnh mẽ vùng ĐBSCL. Phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội vùng ĐBSCL năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Nhiệm vụ cam kết thực hiện của các thành viên Ban Chỉ đạo MDEC:

2.1. Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ:

- Tiếp tục phát huy vai trò đầu mối trong điều phối liên kết vùng giữa các địa phương trong khu vực ĐBSCL; giữa vùng với các bộ, ngành trung ương; giữa vùng với các vùng miền khác trong cả nước và quốc tế. Đặc biệt là đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương về các công trình, dự án trọng điểm trong các lĩnh vực mang tính liên vùng.

- Chủ trì, làm đầu mối kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo MDEC tại các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai thực hiện các cam kết và nhiệm vụ cụ thể đưa ra tại Tuyên bố chung. Ban hành khung hướng dẫn chung để các đơn vị có cơ sở báo cáo và tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả tổ chức Diễn đàn.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương ký kết hợp tác toàn diện giữa các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL với Thủ đô Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ và các bộ, ngành địa phương có liên quan tổ chức “Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL năm 2015” tại thành phố Cần Thơ đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm (theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh văn bản số 8779/VPCP-V.III ngày 04/11/2014 của Văn phòng Chính phủ).

2.2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tập trung chỉ đạo phát triển các hình thức sản xuất phù hợp; nhân rộng các mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh cơ giới hóa, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, sạch theo tiêu chuẩn VietGap, Global Gap.... Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế điều phối sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản vùng ĐBSCL.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo Tái cơ cấu phát triển nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu ĐBSCL. Trên cơ sở đó, lồng ghép nội dung vào chương trình công tác của Bộ để thực hiện những giải pháp, kiến nghị mang tính khả thi, nhằm bổ sung hoàn thiện những cơ chế, chính sách đặc thù phát triển ngành nông nghiệp, hỗ trợ cho các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh xuất khẩu của vùng như: lúa gạo, trái cây, cá da trơn, thủy sản…

2.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Bố trí ưu tiên các nguồn vốn cho vùng ĐBSCL để triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 theo Quyết định 332/QĐ-TTg ngày 03/3/2011; Đề án sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL theo Quyết định 2033/QĐ-TTg ngày 04/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ và các dự án trọng điểm phục vụ nông nghiệp, nông thôn để phát huy hiệu quả của Đề án tái cơ cấu nông nghiệp.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2014 - 2019, nhằm tạo ra cơ sở pháp lý, tăng cường mối liên kết trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng; chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực là lúa gạo, thủy sản và cây ăn trái của vùng ĐBSCL.

2.4. Bộ Công thương:

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các địa phương trong vùng tiếp cận, mở rộng các thị trường trong và ngoài nước để tiêu thụ, xuất khẩu, giải quyết thị trường đầu ra cho các mặt hàng, sản phẩm là thế mạnh của vùng. Xây dựng và chủ động triển khai các phương án, giải pháp ứng phó với các khả năng tranh chấp thương mại và rào cản thương mại của các nước đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng như tôm, cá tra.

2.5. Bộ Khoa học và Công nghệ:

Chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu, đặc biệt là chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL để nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống nông dân.

2.6. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hỗ trợ các địa phương trong vùng thực hiện các dự án đầu tư cấp bách thuộc Chương trình SP-RCC; kêu gọi vận động các cơ quan, tổ chức quốc tế tài trợ cho các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu có liên quan phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL.  

2.7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tăng cường quảng bá rộng rãi hình ảnh và nét văn hóa đặc trưng của vùng đất ĐBSCL đến bạn bè trong nước và quốc tế. Nghiên cứu thực hiện các loại hình du lịch sinh thái đặc trưng, đa dạng phù hợp với điều kiện tự nhiên và con người vùng ĐBSCL; tạo mối liên kết để hình thành, kết nối các tour tuyến du lịch đến các tỉnh, thành trong vùng mang tính đặc trưng riêng của từng địa phương.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ và các bộ, ngành địa phương có liên quan tổ chức “Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL năm 2015” tại thành phố Cần Thơ.

2.8. Bộ Ngoại giao:

- Hỗ trợ Ban Chỉ đạo Diễn đàn và các địa phương trong vùng ĐBSCL tổ chức các chương trình hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, khảo sát học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

- Hỗ trợ công tác lễ tân đối với Đoàn ngoại giao tại “Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL năm 2015” tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

2.9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách, giải pháp tín dụng trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL. Ưu tiên chính sách vay những mô hình hiệu quả trong liên kết, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là Chương trình cho vay thí điểm phát triển nông nghiệp của vùng ĐBSCL, gắn liền với hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực này.

- Đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh cho vay trong chuỗi giá trị. Đồng thời, chỉ đạo ngành ngân hàng cải tiến phương thức cho vay vốn theo hướng giảm bớt các thủ tục, tạo thuận lợi cho người vay vốn; lập kế hoạch cho vay tín dụng nông thôn một cách hợp lý về thời hạn, cơ cấu vốn đầu tư, cũng như hạn mức cho vay.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo vai trò của ngành ngân hàng trong việc tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL. Trên cơ sở đó, lồng ghép nội dung vào chương trình công tác của đơn vị để thực hiện những giải pháp, kiến nghị mang tính khả thi, nhằm bổ sung hoàn thiện những cơ chế chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng ĐBSCL.

- Tiếp tục ủng hộ, chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại hỗ trợ an sinh xã hội cho vùng ĐBSCL. Đồng thời, kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện các cam kết tài trợ của hệ thống ngân hàng thương mại cho các địa phương trong vùng.

2.10. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ cả nước nói chung, cũng như vùng ĐBSCL nói riêng.

2.11. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

Theo dõi, hỗ trợ và triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp trong vùng và hoạt động của Hội đồng các Hiệp hội doanh nghiệp ĐBSCL theo hướng nâng cao vai trò của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp trong liên kết, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại các địa phương trong khu vực, kiến nghị chính quyền các cấp tạo điều kiện tốt cho phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong vùng.   

2.12. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

Cùng với từng tỉnh, thành vùng ĐBSCL: duy trì sơ kết, đánh giá kết quả Thỏa thuận hợp tác song phương định kỳ 2 năm một lần; thực hiện việc kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư ở Thành phố Hồ Chí Minh đến tìm hiểu, hợp tác sản xuất, kinh doanh, phát triển các vùng nguyên liệu và thị trường nông sản tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng theo không gian du lịch vùng ĐBSCL, hình thành các tuyến du lịch kết nói với Thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế; phối hợp phát triển các chợ đầu mối, chợ chuyên doanh, trung tâm thương mại tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL để tiêu thụ và cung cấp nguồn hàng nông sản, thủy sản, gia cầm và trái cây đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các chợ đầu mối, siêu thị của Thành phố Hồ Chí Minh.

2.13. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành Tây Nam Bộ:

- Tăng cường công tác tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện Tuyên bố chung MDEC - Sóc Trăng 2014 đến các đơn vị, cơ quan chuyên môn tại địa phương. Nâng cao nhận thức, tạo sự quyết tâm cao về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Trong đó, tập trung khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp; xây dựng các vùng nguyên liệu có quy mô lớn, tập trung; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có chất lượng và an toàn vệ sinh.

- Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19/7/2012), các tỉnh, thành phố rà soát nhu cầu liên kết, hợp tác đầu tư, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức “Tuần lễ du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long năm 2015” tại thành phố Cần Thơ.

IV. TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ ĐBSCL 2015:

Về việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế ĐBSCL năm 2015, sau khi trao đổi, Ban Chỉ đạo MDEC - Sóc Trăng 2014 thống nhất như sau:

Năm 2015, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, các địa phương tập trung dồn sức tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Để việc tổ chức Diễn đàn ngày càng hiệu quả, thiết thực, đồng thời đảm bảo thời gian để các đơn vị có triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đã cam kết tại Tuyên bố chung, Hội nghị Ban Chỉ đạo quyết định không tổ chức MDEC 2015, thay vào đó Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ chủ trì tổ chức các hội nghị sơ kết nhiệm vụ đã cam kết thực hiện của các bộ, ngành Trung ương, từ đó đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức tốt MDEC năm tiếp theo. Thống nhất định kỳ tổ chức MDEC hằng năm luân phiên tại các địa phương, năm tiếp theo tổ chức các hội nghị sơ kết nhiệm vụ đã cam kết thực hiện. Đồng thời, trong năm 2015, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ và các bộ, ngành Trung ương, địa phương có liên quan tổ chức du lịch xanh ĐBSCL 2015 với tên gọi: “Tuần lễ du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long năm 2015” tại thành phố Cần Thơ, thời gian diễn ra từ ngày 26/4/2015 đến ngày 02/5/2015 (theo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại Công văn số 8779/VPCP-V.III ngày 04/11/2014 của Văn phòng Chính phủ)./.

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- PTTg Chính phủ Vũ Văn Ninh (để b/c);

- Thành viên BCĐ MDEC - ST 2014;

- TU, UBND các tỉnh, thành TNB;

- UBND: TP. Hà Nội, TP. HCM;

- Ban Thư ký Diễn đàn;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: NC, VT.

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO DIỄN ĐÀN

 

 

 

 

 

Nguyễn Phong Quang

 

File download: tại đây

 

Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay79
số người truy cậpHôm qua243
số người truy cậpTuần này1953
số người truy cậpTháng này6352
số người truy cậpTất cả621380