Tuyên bố chung MDEC - An Giang 2009

Hội nghị lãnh đạo các bộ ngành liên quan và UBND các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra ngày 19 tháng 6 năm 2009 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là hội nghị cao nhất và có quyết định cuối cùng của Diễn đàn MDEC An Giang 2009.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế, lãnh đạo các Bộ: Giáo dục - Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và lãnh đạo của UBND 13 tỉnh thành ĐBSCL.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Tuyên bố chung MDEC Cần Thơ 2008 và báo cáo kết quả các hoạt động đã diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn MDEC An Giang 2009.

Hội nghị cũng đã thống nhất đánh giá ĐBSCL có nguồn lực tự nhiên và nguồn lực con người phong phú, dồi dào; là một vùng kinh tế, vùng nông nghiệp lớn của cả nước, cung cấp nhiều nông sản hàng hóa cho thị trường trong nước và xuất khẩu cũng như đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Nhưng giáo dục và đào tạo còn chưa phát triển so với các vùng khác trong cả nước. Thực hiện Quyết định 20/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, trong thời gian qua, các bộ, ngành liên quan và các tỉnh thành trong vùng đã tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, quy mô đào tạo và các loại hình đào tạo cũng từng bước được mở rộng. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu CNH, HĐH; hệ thống hạ tầng giáo dục còn thấp kém; đầu tư cho giáo dục - đào tạo trong thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng.

Một trong những trở lực làm cho nền kinh tế khu vực ĐBSCL chậm phát triển là vấn đề thiếu nguồn nhân lực đã qua đào tạo. Phần lớn lực lượng lao động tại các địa phương hiện đang thiếu cả về tay nghề và văn hóa nghề. Trên cơ sở đó, hội nghị nhận định, muốn phát triển nguồn nhân lực của ĐBSCL trong giai đoạn hiện nay cần phải thực hiện những giải pháp tổng thể và thực hiện đồng bộ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của vùng (bao gồm: nông nghiệp, thủy sản, du lịch và thương mại quốc tế); phát huy sức mạnh tổng hợp của vùng, tăng cường liên kết, xóa đói giảm nghèo, tận dụng hỗ trợ từ ngoài vùng (TP.HCM và ngoài nước); khắc phục những bất cập, yếu kém trên tất cả các lĩnh vực có liên quan phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL trong thời gian qua; Phát triển nguồn nhân lực phải gắn liền công tác giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất hành động chung những nội dung sau:
 
I/ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐBSCL: 
1- Các tỉnh, thành ĐBSCL và các bộ ngành liên quan thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: 
- Chính phủ có chính sách phát triển nguồn nhân lực trong 10 năm tới với tầm nhìn 20 năm sau khi kết thúc quyết định 20/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó coi giáo dục - đào tạo là nhân tố quyết định đối với ĐBSCL và đưa ra được những mục tiêu và những giải pháp cụ thể.
- Chính phủ tăng đầu tư ngân sách cho ĐBSCL cao hơn so với quy định tại quyết định 20/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó tối thiểu phải tương đương tỷ lệ dân số của vùng (tương đương 22% so với cả nước). Ưu tiên cho vùng ĐBSCL tiếp cận và phát huy các nguồn vốn ODA thông qua những dự án cụ thể.
- Có một chương trình hỗ trợ đầu tư chiến lược đào tạo lực lượng giáo viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.
- Tiếp tục tăng cường đầu tư nâng cấp trường Đại học Cần Thơ tương xứng là trường trọng điểm quốc gia, xây dựng trường Đại học An Giang trở thành trường Đại học trọng điểm của quốc gia thứ hai trong vùng. Đầu tư và xây dựng 2 trường dạy nghề có trình độ khu vực ASEAN. Đẩy nhanh tiến độ triển khai việc thành lập trường Đại học mang tầm quốc tế tại ĐBSCL (đã được thủ tướng thống nhất chủ trương).
- Xây dựng trung tâm thông tin, dự báo và giới thiệu việc làm vùng ĐBSCL tại Cần Thơ: làm cơ sở cho việc định hướng đào tạo và dạy nghề của các trung tâm, cơ sở đào tạo và dạy nghề các tỉnh/thành; là cơ sở giao dịch giữa các đối tác (các Trung tâm giáo dục, đào tạo và dạy nghề với các doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động).
- Miễn học phí cho các học sinh hộ cận nghèo và có chế độ chính sách dạy và học cho học sinh yếu kém nhằm hạn chế bỏ học. Đặc biệt quan tâm đến giáo dục đào tạo cho các trẻ em gái vùng ĐBSCL. Tăng vốn vay cho sinh viên đi học ở các trường tại ĐBSCL là: 1.500.000 đồng/tháng, ở TP.Hồ Chí Minh là : 1.700.000 đồng/tháng.
- Ban hành cơ chế chính sách đặc thù về Giáo dục đào tạo và dạy nghề cho vùng ĐBSCL.
- Kiến nghị Chính phủ hổ trợ 100% kinh phí đền bù cho các dự án trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề trên địa bàn các tỉnh còn trợ cấp của TW thay vì hỗ trợ 50% theo như Nghị định số:  69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính  phủ về chính sách  khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề.

2. Những giải pháp mà các tỉnh, thành ĐBSCL hợp tác thực hiện:
- Nông dân ĐBSCL là người hội nhập sớm nhất của Việt Nam nhưng còn rất nghèo nên con em nông dân không thể đi học được. Do vậy các tỉnh, thành ĐBSCL cần hợp tác định vị lại cho vai trò của Doanh nhân và Nông dân vùng ĐBSCL; xây dựng doanh nhân và nông dân ĐBSCL trở thành những doanh nhân và nông dân mới; những doanh nhân và nông dân toàn cầu.
- Có chương trình cụ thể nhằm cải thiện môi trường làm việc tại vùng ĐBSCL, hướng đến hình thành một môi trường làm việc mới (dân chủ và tiện nghi) nhằm xây dựng hình ảnh của vùng và thu hút nguồn nhân lực.
- Khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống có giá trị kinh tế, gắn liền với quá trình đô thị hóa nông thôn bằng việc kết hợp công nghệ truyền thống với tri thức hiện đại và công nghệ mới. Hình thành các làng nghề tập trung và thực hiện chế độ ưu đãi như cấp tín dụng, miễn giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê mặt bằng cho các làng nghề. Đồng thời, tạo điều kiện cho các làng nghề tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế để có điều kiện tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích mỗi cộng đồng nông thôn sáng tạo một loại sản phẩm, một nghề độc đáo để xây dựng thương hiệu cho mình trên thị trường trong nước và ngoài nước. Kêu gọi các dự án quốc tế đầu tư, hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống của vùng.
- Xây dựng chương trình đào tạo nghề gắn với hỗ trợ khởi nghiệp cho người dân thông qua quy định chứng chỉ, bằng cấp với vay vốn ưu đãi để khởi nghiệp.
- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động mọi tổ chức, cá nhân và gia đình thay đổi nhận thức và chia sẻ vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo nghề bằng nhiều hình thức (báo chí, truyền hình, Pano v.v.. ) gắn liền quyền lợi với nghĩa vụ. Có chế độ tín dụng ưu đãi cho gia đình có học sinh, sinh viên theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc chuyên nghiệp; chế độ miễn giảm học phí đối với hộ gia đình có nhiều con em theo học. Thực hiện chế độ miễn giảm thuế thu nhập, ưu tiên quyền được thuê đất, giao quyền sử dụng đất vào kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân đầu tư góp vốn cho giáo dục - đào tạo nghề. Kịp thời khen thưởng và tôn vinh những tổ chức, cá nhân có đóng góp lớn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của vùng, những nghệ nhân trong nông dân; tuyên truyền, khích lệ, nhân rộng những cá nhân, hộ gia đình có con em vượt khó đã giành được những kết quả cao trong học tập và học nghề.

3. Những giải pháp mà các tỉnh, thành ĐBSCL và các bộ ngành hợp tác thực hiện:
- Xác định các thứ tự ưu tiên cần giải quyết trong tổng số các nguồn lực của địa phương và TW đầu tư.
- Rà soát và hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục hướng nghiệp, mạng lưới trường, lớp, ngành nghề đào tạo theo các cấp học, từng địa phương và trên phạm vi toàn vùng, để sử dụng tiết kiệm nguồn lực và tăng cường đầu tư chiều sâu về trang thiết bị, công nghệ cũng như đội ngũ giảng viên có trình độ cao.
- Mở rộng và có chính sách phù hợp, ưu đãi cho mô hình Trường cao đẳng cộng đồng thích ứng với từng địa phương và của vùng ĐBSCL; đa dạng hóa ngành học, với mức học phí phù hợp. Hỗ trợ cho sự liên kết của các trường cao đẳng công đồng tại vùng với các trường đại học trong và ngoài vùng.
- Triển khai các biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo nghề trên phạm vi toàn vùng. Khẩn trương đánh giá, phân loại, sắp xếp giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục hiện có, đồng thời xác định nhu cầu về số lượng, chất lượng giáo viên, giảng viên; Xây dựng kế hoạch và lựa chọn các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Trong đó, ưu tiên hình thức đào tạo tại vùng, đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài và gửi đi đào tạo trình độ cao ở nước ngoài. Tận dụng các giáo viên Việt kiều tham gia đào tạo giáo viên cơ hữu cho vùng; Xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên giỏi vào học các trường đại học sư phạm chất lượng cao và sau đại học, bồi dưỡng, thu hút các kỹ sư tài năng có nhu cầu trở thành giảng viên bổ sung cho lực lượng cán bộ giảng dạy của các trường. Đa dạng hóa các tiêu chuẩn đầu vào và chính sách ưu đãi tốt đối với đào tạo giáo viên dạy nghề.
- Nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình đào tạo nghề mới theo hướng đa dạng về chương trình và hình thức đào tạo nghề phù hợp với khả năng và nhu cầu của người dân các địa phương trong vùng ĐBSCL.
- Đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh, sinh viên, đồng thời tăng cường quản lý ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu đào tạo trong các trường nghề và các trường Trung cấp chuyên nghiệp.
- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đào tạo nguồn nhân lực tại ĐBSCL. Khuyến khích đào tạo và có chế độ hỗ trợ đào tạo nghề cho những doanh nghiệp tự đào tạo nghề. Đào tạo nghề theo nhu cầu.
- Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động trên cơ sở tăng cường hỗ trợ nghiên cứu thị trường, xúc tiến việc làm, hỗ trợ học hỏi kinh nghiệm của các địa phương, các quốc gia đã thành công trong xuất khẩu lao động.

4. Những giải pháp mà các tỉnh, thành ĐBSCL hợp tác với TP.HCM thực hiện:
- Bằng nhiều hình thức thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo của người dân ĐBSCL để người dân có điều kiện cho con em mình đến trường.
- Phối hợp xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các trường tại TP.HCM mở phân hiệu đào tạo tại ĐBSCL cho đến khi đủ điều kiện thành lập trường.
- TP.HCM khuyến khích sử dụng và có chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực từ ĐBSCL.
- Hợp tác về việc bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự xã hội; phòng ngừa và giải quyết các khiếu kiện đông người, các khiếu kiện có tổ chức của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long tại TP.HCM.
 
II/ HỢP TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ:
1. Các chương trình xúc tiến:
Trong năm 2010, các tỉnh thành ĐBSCL, TP.HCM và các bộ ngành liên quan thống nhất hợp tác tổ chức và hỗ trợ tổ chức các chương trình xúc tiến như sau:
Tổ chức "Tuần lễ đồng bằng sông Cửu Long tại TP.HCM"
- Thời gian: diễn ra trong tháng 6 năm 2010.
- Địa điểm: tại TP.HCM.
- Kinh phí: từ nguồn xúc tiến thương mại, đầu tư quốc gia và đóng góp của các địa phương, doanh nghiệp.
- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo TNB, Bộ Công Thương đồng chủ trì và phối hợp với Bộ KH - ĐT, Bộ VHTT và DL, UBND TP.HCM và UBND các tỉnh, thành ĐBSCL.
Tổ chức đoàn Famtrip vào khảo sát tiềm năng thế mạnh du lịch, cũng như tìm hiểu cơ hội đầu tư hạ tầng du lịch tại ĐBSCL.
- Thời gian: cuối tháng 9/2009 tổ chức đoàn Famtrip cho các doanh nghiệp lữ hành trong nước. Tháng 07/2010 tổ chức đoàn Famtrip cho các doanh nghiệp lữ hành nước ngoài. 
- Địa điểm: tại các tỉnh, thành ĐBSCL.
- Kinh phí: từ nguồn xúc tiến du lịch quốc gia và đóng góp các tỉnh, thành và doanh nghiệp.
- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo TNB, UBND tỉnh An Giang đồng chủ trì và phối hợp với Bộ VH TT & DL và UBND TP.HCM, UBND 12 tỉnh, thành ĐBSCL.
Xuất bản ấn phẩm giới thiệu ĐBSCL hàng quý.
- Tên ấn phẩm: ĐBSCL Ngày Nay - Mekong Delta Today.
- Ngôn ngữ: 1 ấn phẩm tiếng Việt, 1 ấn phẩm tiếng Anh.
- Khổ: 20cm x 28cm.
- Chỉ đạo thực hiện: Ban chỉ đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế ĐBSCL.
- Kinh phí: từ nguốn xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư và vận động doanh nghiệp.

2. Những ý kiến khác:
- Ban chỉ đạo TNB, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND các tỉnh, thành ĐBSCL thống nhất hợp tác tiếp tục triển khai mạnh mẽ và hiệu quả các chương trình xúc tiến cho vùng, trong đó thực hiệu tốt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo tuyên bố chung MDEC Can Tho 2008, đó là: Đề án xúc tiến tổng thể ĐBSCL, đề án thành lập Trung tâm thông tin ĐBSCL tại TP.HCM và đề án xây dựng chính sách thu hút đầu tư đặc thù vào vùng ĐBSCL.
- Hội nghị cũng đã yêu cầu Ban thư ký Diễn đàn cần thể hiện hơn nữa vai trò của mình và có chương trình xúc tiến hiệu quả; chú ý đến các sự kiện đặc thù riêng của từng địa phương và có những hỗ trợ phù hợp.
- Để công tác xúc tiến được hiệu quả, cần sự quan tâm mạnh mẽ của các địa phương và các bộ ngành liên quan.
 
III/ CHỦ ĐỀ VÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐĂNG CAI NĂM 2010:
- Hội nghị thống nhất giao cho tỉnh Kiên Giang là địa phương đăng cai tổ chức Diễn đàn năm 2010.
- Chủ đề: Phát huy lợi thế sông và biển vùng đồng bằng sông Cửu Long để phát triển kinh tế bền vững .
Giao cho tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban thư ký Diễn đàn xây dựng các hoạt động trong khuôn khổ của Diễn đàn MDEC Kien Giang 2010.
 
IV/ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC:
- Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng và hợp tác phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của người dân trong toàn bộ khu vực ĐBSCL; mở ra cơ hội quan hệ hợp tác đa phương mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Ban chỉ đạo diễn đàn đã ký kết Biên bản thỏa thuận Chương trình hợp tác toàn diện giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL với UBND thành phố Hồ Chí Minh.
- Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua Diễn đàn, cần tăng cường hơn nữa công tác quan hệ đối ngoại với các tổ chức quốc tế, các tỉnh thành phố trong và ngoài nước có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho vùng ĐBSCL.

Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay142
số người truy cậpHôm qua221
số người truy cậpTuần này142
số người truy cậpTháng này5755
số người truy cậpTất cả636344