Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

1. Về kinh tế:

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) ước đạt trên 213 ngàn tỷ đồng ([1]) (giá so sánh năm 2010), tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,5% (tương đương cùng kỳ). Cơ cấu kinh tế: khu vực I chiếm 35,79%, khu vực II chiếm 25,74%, khu vực III chiếm 38,47%. Một số lĩnh vực cụ thể ước đạt như sau:

a) Sản xuất nông nghiệp:

- Sản xuất lúa: vụ lúa đông xuân xuống giống trên 1,56 triệu ha (giảm khoảng 205 ngàn ha so cùng kỳ), năng suất đạt 7,13 tấn/ha (giảm 0,29%), sản lượng đạt trên 11 triệu tấn (giảm 200 ngàn tấn so cùng kỳ). Hiện lúa hè thu xuống giống trên 1,6 triệu ha (đạt 97% kế hoạch), đã có hơn 390 ngàn ha lúa được thu hoạch, sản lượng trên 2,1 triệu tấn.

- Sản xuất mía đường: hiện vùng có 10 nhà máy đường. Sáu tháng đầu năm đã ép được trên 1,67 triệu tấn mía (giảm trên 122,6 ngàn tấn so cùng kỳ), sản xuất được trên 163,6 ngàn tấn đường (giảm 3,3 ngàn tấn so cùng kỳ)([2]).

- Thủy sản: sản lượng ước đạt 1,42 triệu tấn (tăng 2,5% so cùng kỳ). Trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 902 ngàn tấn (tương đương cùng kỳ), khai thác 518 ngàn tấn (tăng 2,3% so cùng kỳ). Riêng diện tích nuôi cá tra khoảng 3,1 ngàn ha (tăng 1,5% so với cùng kỳ), sản lượng đạt trên 452 ngàn tấn (tăng 9,5% so cùng kỳ). Diện tích nuôi tôm ước 550 ngàn ha (giảm 6,2%), sản lượng ước đạt 180 ngàn tấn (giảm 19% so cùng kỳ), nguyên nhân do giá tôm nguyên liệu giảm thấp, trong khi giá vật tư đầu vào tăng, người nuôi chưa mạnh dạn thả giống.

b) Sản xuất công nghiệp: tăng trưởng khá so với vùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 7,8%, giá trị sản xuất đạt 194 ngàn tỷ đồng (giá so sánh năm 1994). Toàn vùng có 52 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 1.921 ha đã đi vào hoạt động (chiếm 8,4% về số lượng và 3,5% về diện tích so với cả nước). Đến nay, đã thu hút được khoảng 536 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp khoảng 66,7%, tạo việc làm cho khoảng 60.590 lao động.

c) Hoạt động xuất nhập khẩu: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 8,5 tỷ USD (tăng 21,4%), xuất siêu khoảng 2,9 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 5,7 tỷ USD (tăng 5,5%), chủ yếu là gạo ([3]), thủy sản, hàng dệt may; nhập khẩu đạt 2,8 tỷ USD (tăng 64,7%), chủ yếu là phân bón, sắt thép, thiết bị phụ tùng máy móc.

d) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: ước đạt 116 ngàn tỷ đồng (tăng 16,5% so cùng kỳ). Riêng lĩnh vực giao thông đang triển khai 148 dự án với tổng mức đầu tư là 125,6 ngàn tỷ đồng ([4]). Một số công trình trọng điểm huyết mạch mang tính liên vùng đã hoàn thành hoặc đang triển khai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng ([5]).

đ) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: ước đạt 313,5 ngàn tỷ đồng (tăng 16,2% so cùng kỳ). Mặt bằng giá cả không tăng nhiều, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 0,96% so với cùng kỳ. Du lịch có bước phát triển, ước 6 tháng đầu năm các địa phương trong vùng đón gần 12 triệu lượt khách du lịch, tăng 9% so cùng kỳ (trong đó có trên 900 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 12,5%), doanh thu ước đạt hơn 2.710 tỷ đồng.

e) Thu, chi ngân sách:

- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 22.894 tỷ đồng (đạt 56,3% dự toán). Trong đó, thu nội địa là 20.276 tỷ đồng (đạt 56,4% dự toán), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 2.618 tỷ đồng (đạt 55% dự toán).

- Chi ngân sách địa phương đạt 42.441 tỷ đồng (đạt 56,7% dự toán). Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương là 35.263 tỷ đồng ([6]) (đạt 58,3% so dự toán), chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương là 7.178 tỷ đồng (đạt 50% dự toán). Ngoài ra, trung ương đã cấp bổ sung cho các địa phương 2.528 tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

g) Hoạt động tín dụng: huy động vốn toàn vùng ước đạt 295 ngàn tỷ đồng, tăng 6,8% so với cuối năm 2014; tổng dư nợ ước đạt 360 ngàn tỷ đồng, tăng 5,23%, trong đó tỷ lệ nợ xấu chiếm 4,5%. Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt khoảng 165 ngàn tỷ đồng, tăng gần 3,12% so với cuối năm 2014 (chiếm 46% tổng dự nợ của vùng)([7]).

h) Tình hình hoạt động doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài: 6 tháng đầu năm, toàn vùng có 3.554 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 16,5% so cùng kỳ), 1.061 doanh nghiệp giải thể (giảm 7,8% so cùng kỳ), 2.855 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động (tăng 37,1% so cùng kỳ). Về đầu tư nước ngoài, tuy vốn đầu tư có tăng qua từng năm nhưng chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu vốn đầu tư chung và chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng. Sáu tháng đầu năm, vùng đã thu hút 34 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm 4,5% cả nước), với vốn đăng ký 214 triệu USD (chiếm 5,5% cả nước)([8]).

2. Văn hóa - xã hội:

a) Về giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm:

Toàn vùng hiện có 43 trường đại học, cao đẳng (trong đó có 17 trường đại học, 26 trường cao đẳng) và 30 trường trung cấp chuyên nghiệp. Tỷ lệ sinh viên/vạn dân là 174 sinh viên ([9]) (cả nước 241). Mạng lưới trường, lớp học mầm non, phổ thông cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập và phù hợp với quy hoạch dân cư, một số trường có quy mô nhỏ được sáp nhập để phù hợp với thực tế tại địa phương. Toàn vùng có 6.937 trường mầm non, phổ thông (trong đó, có 1.755 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 25,3% số trường, tăng 16% so với cùng kỳ). Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015, toàn vùng có 146.467 thí sinh đăng ký tham dự, tỷ lệ dự thi đạt trên 98%.

Các địa phương trong vùng tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên đào tạo, hỗ trợ giải quyết việc làm đối với người bị thu hồi đất nông nghiệp, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở vùng khó khăn; tăng cường việc dạy nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp theo hình thức hợp đồng đặt hàng đào tạo của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 30/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay toàn vùng hiện có có 364 cơ sở dạy nghề([10]), đã tuyển sinh 110.363 người (chiếm 14,4% so với cả nước), trong đó có 33.832 lao động nông thôn.

Công tác quản lý lao động, giới thiệu việc làm được các địa phương trong vùng quan tâm thực hiện. Sáu tháng đầu năm, toàn vùng tạo việc làm cho khoảng 201 ngàn người, trong đó xuất khẩu lao động là 1.356 người. Đã tổ chức hơn 74 phiên giao dịch việc làm, giúp hơn 120 ngàn lao động tìm được việc.

b) Lĩnh vực y tế và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: được quan tâm thực hiện. Các địa phương tăng cường giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, tích cực phòng chống các bệnh truyền nhiễm có khả năng gây dịch như: sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A H5N1, MERS-CoV. Một số chỉ tiêu về y tế của vùng có bước phát triển khá như: công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn trung bình cả nước; số trạm y tế xã có bác sỹ đạt 84,9% (cả nước là 76,95%); số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 56,4% (cả nước là 52,2%); tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi 12‰ (cả nước 15,3‰); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 13,9% (cả nước 15,3‰). Tuy nhiên, nhìn chung các chỉ tiêu khác trong lĩnh vực y tế của vùng vẫn còn ở mức thấp so với cả nước. Cụ thể như: tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 5,1 (cả nước 7,5); tỷ lệ giường bệnh/vạn dân 17,7 (cả nước 23,8); tỷ lệ dược sỹ/vạn dân 0,54 (cả nước 1,96)…

c) Các chính sách bảo trợ xã hội, an sinh xã hội: được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các địa phương đã thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cho gần 410 ngàn người, với số tiền 1.310 tỷ đồng; hỗ trợ 248,6 tấn gạo cứu đói cho 5.064 hộ và khoảng 15,2 tỷ đồng trợ giúp đột xuất do thiên tai. Ngoài ra, còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí khoảng 580 tỷ đồng. Nhìn chung, các đối tượng yếu thế đã được hỗ trợ, giúp cải thiện cơ bản về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng. 

d) Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thăm viếng, đền ơn đáp nghĩa nhân các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của ngành, địa phương, đặc biệt là dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Tuyên truyền cho các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là hoạt động tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham gia và hưởng ứng tích cực sự kiện văn hóa Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL năm 2015 tại thành phố Cần Thơ, góp phần giới thiệu quảng bá, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch của vùng.

đ) Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được các địa phương quan tâm, thường xuyên theo dõi diễn biến khí hậu, thời tiết, chất lượng nguồn nước mặt phục vụ cho công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của thời tiết, xâm nhập mặn, sạc lở bờ sông đã gây tác động ở một số địa phương ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân([11]).

* Đánh giá chung:

Sáu tháng đầu năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự điều hành năng động, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân trong vùng, tình hình kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL có những mặt phát triển khá. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ, du lịch, xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội, chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ĐBSCL vẫn còn một số hạn chế như: việc giải quyết đầu ra cho nông sản của vùng còn gặp nhiều khó khăn, thiếu ổn định; tái cơ cấu nông nghiệp diễn ra chậm; hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ nông nghiệp, các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng còn hạn chế, yếu kém; một số cơ chế chính sách đặc thù về liên kết hợp tác kinh tế, về nông nghiệp cho vùng chưa được ban hành; đời sống của một bộ phận nông dân nông thôn còn nhiều khó khăn.

VP BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

 


([1]) Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng tính GDP theo giá cố định năm 1994.

([2]) Sản xuất, chế biến đường còn gặp một số khó khăn như: công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với vùng nguyên liệu; công tác giống mía chưa có chuyển biến rõ rệt, thâm canh chưa hợp lý, cơ giới hóa trong sản xuất mía còn thấp, đặc biệt khâu thu hoạch; tổn thất sau thu hoạch vẫn còn lớn; trình độ công nghiệp sản xuất đường chưa cao…

([3]) Tính đến ngày 30/6/2014, vùng đã xuất khẩu được trên 2,7 triệu tấn gạo, giá trị đạt hơn 1,1 tỷ USD (giảm 9,6% về sản lượng và 12,6% về giá trị so cùng kỳ).

([4]) Nguồn vốn: ngân sách nhà nước 7 dự án, 5.648 tỷ đồng; trái phiếu chính phủ 33 dự án, 40.673 tỷ đồng; ODA 7 dự án, 52.686 tỷ đồng; các nguồn vốn khác 10 dự án, 26.644 tỷ đồng.

([5]) Dự án cầu Cổ Chiên hoàn thành tháng 5/2015, tiếp tục triển khai dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo, luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu, mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh…

([6]) Trong đó: chi đầu tư phát triển là 4.105 tỷ đồng, đạt 57% dự toán; chi thường xuyên là 30.345 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán.

([7]) Dư nợ cho vay nuôi, chế biến, xuất khẩu tôm đạt khoảng 22,5 ngàn tỷ đồng, tăng 2,15% so với cuối năm 2014; cho vay nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra đạt khoảng 18,5 ngàn tỷ đồng, 1,09%  tăng so với cuối năm 2014; cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP: tại 03 tỉnh: Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang với số tiền 53,3 tỷ đồng; khoanh nợ theo Quyết định số 540/QĐ-TTg tại với số tiền trên 750 tỷ đồng; cho vay đối với lúa gạo đạt khoảng 12 ngàn tỷ đồng, tăng 16,7% so với cuối năm 2014.

([8]) Tính đến nay toàn vùng có 1.013 dự án còn hiệu lực (chiếm 5,4% cả nước), với vốn đăng ký trên 12 tỷ USD (chiếm 4,8% cả nước).

([9]) Quy mô sinh viên hệ chính quy đại học là 145.582 sinh viên, cao đẳng là 46.631 sinh viên, trung cấp chuyên nghiệp là 37.570 sinh viên, sau đại học là 5.222 học viên (gồm 308 nghiên cứu sinh và 4.914 học viên cao học).

([10]) Trong đó, có 17 trường cao đẳng nghề, 35 trường trung cấp nghề, 126 trung tâm giáo dục thường xuyên, 186 cơ sở khác có tham gia dạy nghề và 1.617 trung tâm học tập cộng đồng.

([11]) Một số tỉnh thiếu nước sinh hoạt mùa khô: Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau;… thiếu nước tưới trong nông nghiệp như Tiền Giang 1.049 ha; Trà Vinh 10.000 ha; Sóc Trăng 7.159 ha; Bạc Liêu 1.700 ha;… xâm nhập mặn ở một số tỉnh: Bến Tre độ mặn cao nhất đo được từ 24 - 27‰, (tăng 4,5 - 6,5 ‰ so với cùng kỳ); tỉnh Hậu Giang là 10,1‰, tỉnh Tiền Giang 11,7‰;…Sạc lở đất: tỉnh Cà Mau xảy ra 23 điểm sạt lở đất, với tổng chiều dài 02 km; tại thành phố Cần Thơ sạt lở với tổng chiều dài hơn 200m, ăn sâu vào bờ khoảng 20m; tại tỉnh Đồng Tháp sạt lở đoạn bờ sông dài 70m, ăn sâu vào đất khoảng 10m;…

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay76
số người truy cậpHôm qua246
số người truy cậpTuần này821
số người truy cậpTháng này5852
số người truy cậpTất cả628146