Lịch làm việc từ ngày 29/5 đến ngày 04/6/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      

*

Cần Thơ, ngày 26 tháng 5 năm 2017

Số    126-TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 29/5 đến ngày 04/6/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 29/5/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 9 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Chương trình tọa đàm, đối thoại trực tiếp chủ đề: Giải pháp vực dậy cá tra vùng ĐBSCL; điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang định kỳ tháng 5-2017; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang.

         - Lãnh đạo Vụ Kinh tế dự họp Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KHCN trong “Chương trình Tây Nam Bộ”; điểm tại Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (thời gian đến ngày 31/5/2017).

         Thứ ba, ngày 30/5/2017

         - 14 giờ, lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, lãnh đạo các vụ và văn phòng thông qua Logo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 8 giờ, Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Thường trực; điểm tại phòng Bí thư Đảng ủy.   

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cuối tháng 5-2017; điểm tại Văn phòng Tỉnh ủy An Giang. 

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội dự Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 của Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ; điểm tại Hội trường Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ (số 51A, Tôn Đức Thắng, K5, P6, thành phố Sóc Trăng).               

         Thứ tư, ngày 31/5/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.               

         - 8 giờ, họp Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Thường trực, mời đồng chí Nguyễn Huỳnh Phước, Đặng Thị Thu Thảo cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 9 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu làm việc với đại diện Đài VTV Cần Thơ về thực hiện video clip kỷ niệm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời đồng chí Bùi Ngọc Điệp, kế toán cơ quan; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 13 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Đề án số 103/ĐA-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang; điểm tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự hội nghị sơ kết các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.   

         Thứ năm, ngày 01/6/2017

         - 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp nghe báo cáo về tiến độ xây dựng dự án trung tâm thông tin dữ liệu vùng ĐBSCL, mời lãnh đạo Văn phòng, Vụ Kinh tế dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung).

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quang Trường dự họp Chi bộ Văn phòng Ban, mời đảng viên chi bộ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.        

         - 8 giờ, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo khu vực phía Nam, mời lãnh đạo các vụ: Dân tộc - Tôn giáo, Xây dựng hệ thống chính trị, An ninh - Quốc phòng dự; điểm tại Hội trường Nhà khách T78 (số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp dự họp Chi bộ Vụ Kinh tế; điểm tại phòng số 11, Văn phòng Ban.    

         Thứ sáu, ngày 02/6/2017

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         Thứ bảy, ngày 03/6/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Tăng Thùy Trang, lái xe Tô Tuấn Tài cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 04/6/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Tăng Thùy Trang, lái xe Tô Tuấn Tài cùng bảo vệ).

 

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 26/6/2017

 

         - 15 giờ, lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng Ban thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 và nghe báo cáo công tác chuẩn bị các Hội nghị; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang định kỳ tháng 6/2017, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

         - 13 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 20; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ ba, ngày 27/6/2017

 

         - Các đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trên địa bàn biên giới Việt Nam-Campuchia, mời lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

         - Đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị sơ kết 6 tháng về công tác tổ chức Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hà Nội.

Thứ tư, ngày 28/6/2017

 

         - 7 giờ 30, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Văn phòng Ban dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Văn phòng chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).    

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội thảo lấy ý kiến 10 năm Tổng kết thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW của Ban Bí thư, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Vụ Địa phương III-Ủy ban dân tộc, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).    

Thứ năm, ngày 29/6/2017

 

         - 7 giờ 30, các phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, mời lãnh đạo các vụ, văn phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam.

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).        

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, mời lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.     

Thứ sáu, ngày 30/6/2017

 

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 8 (mở rộng), mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường lớn, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

         - 9 giờ 30, Họp Chi bộ Vụ Kinh tế; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay102
số người truy cậpHôm qua413
số người truy cậpTuần này1310
số người truy cậpTháng này10599
số người truy cậpTất cả555492