Lịch làm việc từ ngày 29/5 đến ngày 04/6/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      

*

Cần Thơ, ngày 26 tháng 5 năm 2017

Số    126-TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 29/5 đến ngày 04/6/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 29/5/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 9 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Chương trình tọa đàm, đối thoại trực tiếp chủ đề: Giải pháp vực dậy cá tra vùng ĐBSCL; điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang định kỳ tháng 5-2017; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang.

         - Lãnh đạo Vụ Kinh tế dự họp Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KHCN trong “Chương trình Tây Nam Bộ”; điểm tại Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (thời gian đến ngày 31/5/2017).

         Thứ ba, ngày 30/5/2017

         - 14 giờ, lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, lãnh đạo các vụ và văn phòng thông qua Logo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 8 giờ, Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Thường trực; điểm tại phòng Bí thư Đảng ủy.   

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cuối tháng 5-2017; điểm tại Văn phòng Tỉnh ủy An Giang. 

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội dự Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 của Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ; điểm tại Hội trường Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ (số 51A, Tôn Đức Thắng, K5, P6, thành phố Sóc Trăng).               

         Thứ tư, ngày 31/5/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.               

         - 8 giờ, họp Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Thường trực, mời đồng chí Nguyễn Huỳnh Phước, Đặng Thị Thu Thảo cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 9 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu làm việc với đại diện Đài VTV Cần Thơ về thực hiện video clip kỷ niệm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời đồng chí Bùi Ngọc Điệp, kế toán cơ quan; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 13 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Đề án số 103/ĐA-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang; điểm tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự hội nghị sơ kết các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.   

         Thứ năm, ngày 01/6/2017

         - 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp nghe báo cáo về tiến độ xây dựng dự án trung tâm thông tin dữ liệu vùng ĐBSCL, mời lãnh đạo Văn phòng, Vụ Kinh tế dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung).

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quang Trường dự họp Chi bộ Văn phòng Ban, mời đảng viên chi bộ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.        

         - 8 giờ, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo khu vực phía Nam, mời lãnh đạo các vụ: Dân tộc - Tôn giáo, Xây dựng hệ thống chính trị, An ninh - Quốc phòng dự; điểm tại Hội trường Nhà khách T78 (số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp dự họp Chi bộ Vụ Kinh tế; điểm tại phòng số 11, Văn phòng Ban.    

         Thứ sáu, ngày 02/6/2017

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         Thứ bảy, ngày 03/6/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Tăng Thùy Trang, lái xe Tô Tuấn Tài cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 04/6/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Tăng Thùy Trang, lái xe Tô Tuấn Tài cùng bảo vệ).

 

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay241
số người truy cậpHôm qua238
số người truy cậpTuần này241
số người truy cậpTháng này4878
số người truy cậpTất cả619906