Lịch làm việc từ ngày 27/03 đến ngày 02/4/2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM       

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

Cần Thơ, ngày 24 tháng 3 năm 2017

*

 

Số    111-TB/BCĐTNB

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 27/03 đến ngày 02/4/2017)

                             

         Thứ hai, ngày 27/03/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, đồng chí Trần Minh Thống họp Đoàn khảo sát Nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo, mời thành viên Đoàn khảo sát cùng dự (có thư mời riêng); điểm tại phòng họp tầng 2, Nhà khách Tây Nam Bộ.

          - 7 giờ 30, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ; điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (số 16C, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

         - 14 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, mời lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.       

         - 9 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo, Văn phòng Ban làm việc với đại diện Ban Dân vận Trung ương phía Nam để trao đổi về chương trình phối hợp năm 2017 giữa hai Cơ quan; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.       

         Thứ ba, ngày 28/03/2017

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng dự họp về hoạt động các đơn vị Vinalines Cái Cui, Tân Cảng Cái Cui, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế cùng dự; điểm tại phòng họp số 3, Văn phòng UBND TP Cần Thơ.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

         - 14 giờ, đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 03-2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; điểm tại phòng họp 704, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội).            

         Thứ tư, ngày 29/03/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.     

         Thứ năm, ngày 30/03/2017

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Võ Trọng Hữu tham gia Đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ làm việc với các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp (đến hết ngày 31/03/2017).        

         - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Hội thảo khởi động chương trình thoát nước và chống ngập úng đô thị đồng bằng sông Cửu Long, mời đại diện Vụ Kinh tế cùng dự; điểm tại Khách sạn Victoria Cần Thơ.

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự họp giao ban an ninh quý I năm 2017 của Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ; điểm tại phòng họp Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ.

         Thứ sáu, ngày 31/03/2017

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị giao ban các cơ quan Trung ương khu vực phía Nam quý I/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng; điểm tại Hội trường lầu 7, trụ sở các cơ quan Trung ương Đảng phía Nam (số 87 Trần Quốc Toản, phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

         - Các đồng chí Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 13 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch ĐBSCL lần 2 nhiệm kỳ III (2016-2021); điểm tại Khu Du lịch Mỹ Khánh (số 335, Lộ Vòng Cung, Mỹ Khánh, Phong Điền, TP Cần Thơ).

         Thứ bảy, ngày 01/04/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Lê Huy Điền cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 02/04/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Lê Huy Điền cùng bảo vệ).

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 26/6/2017

 

         - 15 giờ, lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng Ban thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 và nghe báo cáo công tác chuẩn bị các Hội nghị; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang định kỳ tháng 6/2017, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

         - 13 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 20; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ ba, ngày 27/6/2017

 

         - Các đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trên địa bàn biên giới Việt Nam-Campuchia, mời lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

         - Đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị sơ kết 6 tháng về công tác tổ chức Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hà Nội.

Thứ tư, ngày 28/6/2017

 

         - 7 giờ 30, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Văn phòng Ban dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Văn phòng chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).    

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội thảo lấy ý kiến 10 năm Tổng kết thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW của Ban Bí thư, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Vụ Địa phương III-Ủy ban dân tộc, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).    

Thứ năm, ngày 29/6/2017

 

         - 7 giờ 30, các phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, mời lãnh đạo các vụ, văn phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam.

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).        

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, mời lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.     

Thứ sáu, ngày 30/6/2017

 

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 8 (mở rộng), mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường lớn, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

         - 9 giờ 30, Họp Chi bộ Vụ Kinh tế; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay127
số người truy cậpHôm qua363
số người truy cậpTuần này127
số người truy cậpTháng này9416
số người truy cậpTất cả554309