Lịch làm việc từ ngày 27/03 đến ngày 02/4/2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM       

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

Cần Thơ, ngày 24 tháng 3 năm 2017

*

 

Số    111-TB/BCĐTNB

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 27/03 đến ngày 02/4/2017)

                             

         Thứ hai, ngày 27/03/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, đồng chí Trần Minh Thống họp Đoàn khảo sát Nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo, mời thành viên Đoàn khảo sát cùng dự (có thư mời riêng); điểm tại phòng họp tầng 2, Nhà khách Tây Nam Bộ.

          - 7 giờ 30, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ; điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (số 16C, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

         - 14 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, mời lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.       

         - 9 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo, Văn phòng Ban làm việc với đại diện Ban Dân vận Trung ương phía Nam để trao đổi về chương trình phối hợp năm 2017 giữa hai Cơ quan; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.       

         Thứ ba, ngày 28/03/2017

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng dự họp về hoạt động các đơn vị Vinalines Cái Cui, Tân Cảng Cái Cui, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế cùng dự; điểm tại phòng họp số 3, Văn phòng UBND TP Cần Thơ.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

         - 14 giờ, đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 03-2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; điểm tại phòng họp 704, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội).            

         Thứ tư, ngày 29/03/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.     

         Thứ năm, ngày 30/03/2017

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Võ Trọng Hữu tham gia Đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ làm việc với các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp (đến hết ngày 31/03/2017).        

         - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Hội thảo khởi động chương trình thoát nước và chống ngập úng đô thị đồng bằng sông Cửu Long, mời đại diện Vụ Kinh tế cùng dự; điểm tại Khách sạn Victoria Cần Thơ.

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự họp giao ban an ninh quý I năm 2017 của Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ; điểm tại phòng họp Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ.

         Thứ sáu, ngày 31/03/2017

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị giao ban các cơ quan Trung ương khu vực phía Nam quý I/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng; điểm tại Hội trường lầu 7, trụ sở các cơ quan Trung ương Đảng phía Nam (số 87 Trần Quốc Toản, phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

         - Các đồng chí Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 13 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch ĐBSCL lần 2 nhiệm kỳ III (2016-2021); điểm tại Khu Du lịch Mỹ Khánh (số 335, Lộ Vòng Cung, Mỹ Khánh, Phong Điền, TP Cần Thơ).

         Thứ bảy, ngày 01/04/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Lê Huy Điền cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 02/04/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Lê Huy Điền cùng bảo vệ).

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay76
số người truy cậpHôm qua246
số người truy cậpTuần này821
số người truy cậpTháng này5852
số người truy cậpTất cả628146