Lịch làm việc từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ  

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

*

Cần Thơ, ngày 24 tháng 02 năm 2017

            Số 105 -TB/BCĐTNB  

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 27/02/2017

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống họp Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời thành viên Ban Tổ chức cùng dự; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.   

         - Các đồng chí Lê Hùng Dũng, Trần Hữu Hiệp đi công tác nước ngoài (thời gian đến ngày 02/03/2017).

         - Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Dân tộc - Tôn giáo dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang (thời gian 1,5 ngày).

         - 7 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc - Tôn giáo tham gia đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đi khảo sát thực tế về vấn đề dân tộc - tôn giáo tại tỉnh An Giang (thời gian 02 ngày).

         Thứ ba, ngày 28/02/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh - Quốc phòng dự Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 9; điểm tại Hội trường Quân khu (Phi trường 31, đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

         Thứ tư, ngày 01/3/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống, Nguyễn Đoàn Kết, lãnh đạo Vụ Dân tộc – Tôn giáo đi khảo sát Nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo tại tỉnh An Giang (thời gian đến ngày 03/3/2017).

         - 8 giờ 30, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự “Ngày Khoa học Đức” năm 2017; điểm tại Khách sạn CARAVELLE (số 19-23 Công trường Lam Sơn, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

         Thứ năm, ngày 02/3/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         Thứ sáu, ngày 03/3/2017

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu tiếp Đoàn công tác Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam trao đổi về hoạt động xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc, mời đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế và Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.                                         

         Thứ bảy, ngày 04/3/2017

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Văn hóa - Xã hội dự Hội thảo “Đào tạo sau đại học phục vụ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Tây Nam Bộ”; điểm tại Trung tâm đào tạo – Đại học Quốc gia HCM (số 99A Quốc lộ 60, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ).

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Văn Nuôi, lái xe Nguyễn Thanh Hùng cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 05/3/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Văn Nuôi, lái xe Nguyễn Thanh Hùng cùng bảo vệ).

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 20/3/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.      

 - 14 giờ, họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan, mời thành viên Hội đồng dự, điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

Thứ ba, ngày 21/3/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự Hội thảo “Vấn đề sụt lún ở Đồng bằng sông Cửu Long - Thách thức và giải pháp tương lai”; điểm tại Khách sạn Ninh Kiều, số 02 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

 - Đại diện lãnh đạo Vụ Dân tộc - Tôn giáo dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX nhiệm kỳ (2017-2020); điểm tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng (thời gian đến ngày 22/3/2017).

Thứ tư, ngày 22/3/2017

- 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh trao đổi về công tác phối hợp tổ chức Hội nghị, mời Vụ Kinh tế và Văn phòng Ban cùng dự (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung); điểm tại Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh.

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.      

- 7 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 17; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

- 13 giờ 30, lãnh đạo Vụ Dân tộc - Tôn giáo dự Hội thảo “Những vấn đề dân tộc ở vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quốc tế”; điểm tại Hội trường 2, Nhà khách Tây Nam Bộ. 

Thứ năm, ngày 23/3/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.   

 - 8 giờ, đồng chí Trần Minh Thống dự họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 do Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

Thứ sáu, ngày 24/3/2017

- 7 giờ 30, họp giao ban tuần, thành phần mời thêm lãnh đạo và cán bộ Vụ An ninh - Quốc phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay11
số người truy cậpHôm qua445
số người truy cậpTuần này1445
số người truy cậpTháng này10176
số người truy cậpTất cả515577