Lịch làm việc từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

 BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ                                                                                                                      

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

      

                            *

Cần Thơ, ngày 19 tháng 5 năm 2017

Số 125-TB/BCĐTNB

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban 

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2017)

Thứ hai, ngày 22/05/2017

- Đồng chí Sơn Minh Thắng đi khảo sát chuẩn bị Hội nghị Tổng kết Chỉ thị số 68-CT/TW của Ban Bí thư tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, mời thành viên đoàn Khảo sát cùng tham gia (thời gian đến ngày 24/5/2017).

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

- Đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế tham gia Đoàn khảo sát của Văn phòng Trung ương Đảng tại các tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp, Kiên Giang (thời gian đến ngày 27/5/2017).

Thứ ba, ngày 23/05/2017

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ, Lãnh đạo Văn phòng làm việc với Chủ tịch UBND huyện Phước Long và Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 trao đổi việc hỗ trợ xi măng, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, phòng Tổng hợp cùng dự; điểm tại phòng của Chánh Văn phòng.

- Đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế tham gia Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi khảo sát tại các tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp và TP Cần Thơ (thời gian đến ngày 26/5/2017).

Thứ tư, ngày 24/05/2017

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 25/05/2017 

8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp nghe báo cáo về tiến độ xây dựng dự án trung tâm thông tin dữ liệu vùng ĐBSCL, mời lãnh đạo Văn phòng, Vụ Kinh tế dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống làm việc tại cơ quan.- 7 giờ 30, đồng chí Lê Hùng Dũng dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021; điểm tại Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30 (số 80A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

- 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Hội đồng nghiệm thu Quy hoạch NGO tỉnh Hậu Giang; điểm tại UBND tỉnh Hậu Giang.

- Lãnh đạo Văn phòng đi công tác tại Tây Bắc để trao đổi, thống nhất nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban năm 2017; mời đại diện các phòng chuyên môn cùng đi.

Thứ sáu, ngày 26/05/2017

- 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

- 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, các đồng chí y viên chuyên trách tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mời đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng ban cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

Lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ 26 tại Vĩnh Long; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long.

18 giờ 30, đồng chí Võ Trọng Hữu dự Lễ bếmạc Đại hội Thể dục Thể thao ĐBSCL lần thứ VII-Bến Tre 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre.

Thứ bảy, ngày 27/05/2017

- Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Trần Ngọc Ninh cùng bảo vệ).

Chủ nhật, ngày 28/05/2017

- Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Trần Ngọc Ninh cùng bảo vệ).

 

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng; 

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG              

 

 

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay241
số người truy cậpHôm qua238
số người truy cậpTuần này241
số người truy cậpTháng này4878
số người truy cậpTất cả619906