Lịch làm việc từ ngày 15/5 đến ngày 21/5/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      

*

Cần Thơ, ngày 12 tháng 5 năm 2017

 Số   124-TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 15/5 đến ngày 21/5/2017)

                             

        

 

         Thứ hai, ngày 15/05/2017

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng làm việc với các đồng chí Trần Hữu Hiệp, Nguyễn Đoàn Kết, Bùi Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Út, Lê Minh Phương, Lê Thị Thu Hằng, Võ Văn Trí trao đổi về báo cáo giải trình với Đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.     

         - 13 giờ 30, đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 03 Tỉnh ủy Hậu Giang.

         - 14 giờ 30, đại diện lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Lễ đón mừng tháng Ramadan; điểm tại Thánh đường Mukarromah, ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

         Thứ ba, ngày 16/05/2017

         - 8 giờ, họp lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, Ban Thường vụ Đảng ủy, vụ trưởng các vụ, Chánh Văn phòng thông qua dự thảo Báo cáo về tổ chức và hoạt động của Cơ quan Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời thành viên Tổ công tác dự thảo báo cáo cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Hội thảo kỹ thuật và tầm nhìn về liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên; điểm tại Hội trường UBND tỉnh An Giang (số 16C, đường Tôn Đức Thắng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) (thời gian 02 ngày).

         Thứ tư, ngày 17/05/2017

         - 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Thường trực; điểm tại phòng Phó Trưởng ban Thường trực.

         - 14 giờ, lãnh đạo Ban, Ban Thường vụ Đảng ủy họp thông qua bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2017; điểm tại Văn phòng Trung ương Đảng (số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội).

         Thứ năm, ngày 18/05/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Trần Minh Thống tiếp và làm việc với Đoàn Khảo sát tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW của Ban Dân vận Trung ương, mời đại diện lãnh đạo các vụ: Dân tộc-Tôn giáo, An ninh-Quốc phòng, Xây dựng hệ thống chính trị, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 8 giờ, đại diện lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Lễ khánh thành Thánh đường Rohmah; điểm tại ấp La Ma, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang.  

         Thứ sáu, ngày 19/05/2017

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 19; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

         - 19 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao ĐBSCL lần thứ VII-Bến Tre 2017; điểm tại Sân vận động tỉnh Bến Tre (đường Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP Bến Tre).

         Thứ bảy, ngày 20/05/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Tăng Thùy Trang, lái xe Nguyễn Thanh Hùng cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 21/05/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Tăng Thùy Trang, lái xe Nguyễn Thanh Hùng cùng bảo vệ).

 

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký)

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay78
số người truy cậpHôm qua243
số người truy cậpTuần này1952
số người truy cậpTháng này6351
số người truy cậpTất cả621379