Lịch làm việc từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2017

            Số  99 -TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 13/02/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang năm 2016; điểm tại phòng họp số 02, Tỉnh ủy Hậu Giang (thời gian 02 ngày).

        Thứ ba, ngày 14/02/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.        

         - 8 giờ, đồng chí Trần Minh Thống, Nguyễn Quốc Việt họp kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời thành viên Ban Tổ chức Hội nghị cùng dự; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, đồng chí Trần Minh Thống làm việc với Vụ Dân tộc-Tôn giáo về chuẩn bị kế hoạch khảo sát tổng kết Nghị quyết 25; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.

        Thứ tư, ngày 15/02/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp báo công bố nội dung, chương trình Triển lãm “Festival quốc tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long”; điểm tại Cục Công tác phía Nam-Bộ Khoa học và Công nghệ (Tòa nhà B, số 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

     Thứ năm, ngày 16/02/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 7 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng dự Lễ Giỗ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa; điểm tại Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần  Thơ.

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau (thời gian dự kiến 03 ngày).

          Thứ sáu, ngày 17/02/2017

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.

         - 9 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thông qua dự thảo báo cáo về tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, mời lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo cùng dự; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.

         Thứ bảy, ngày 18/02/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Văn Nuôi, lái xe Lê Huy Điền cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 19/02/2017

         - 7 giờ 30, đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu dự Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc Sở Y tế các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII; điểm tại Hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng (số 378, đường Lê Duẩn, khóm 5, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Văn Nuôi, lái xe Lê Huy Điền cùng bảo vệ).

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG               

 

(Đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 20/3/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.      

 - 14 giờ, họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan, mời thành viên Hội đồng dự, điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

Thứ ba, ngày 21/3/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự Hội thảo “Vấn đề sụt lún ở Đồng bằng sông Cửu Long - Thách thức và giải pháp tương lai”; điểm tại Khách sạn Ninh Kiều, số 02 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

 - Đại diện lãnh đạo Vụ Dân tộc - Tôn giáo dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX nhiệm kỳ (2017-2020); điểm tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng (thời gian đến ngày 22/3/2017).

Thứ tư, ngày 22/3/2017

- 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh trao đổi về công tác phối hợp tổ chức Hội nghị, mời Vụ Kinh tế và Văn phòng Ban cùng dự (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung); điểm tại Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh.

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.      

- 7 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 17; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

- 13 giờ 30, lãnh đạo Vụ Dân tộc - Tôn giáo dự Hội thảo “Những vấn đề dân tộc ở vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quốc tế”; điểm tại Hội trường 2, Nhà khách Tây Nam Bộ. 

Thứ năm, ngày 23/3/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.   

 - 8 giờ, đồng chí Trần Minh Thống dự họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 do Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

Thứ sáu, ngày 24/3/2017

- 7 giờ 30, họp giao ban tuần, thành phần mời thêm lãnh đạo và cán bộ Vụ An ninh - Quốc phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay11
số người truy cậpHôm qua445
số người truy cậpTuần này1445
số người truy cậpTháng này10176
số người truy cậpTất cả515577