Lịch làm việc từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2017

            Số  99 -TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 13/02/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang năm 2016; điểm tại phòng họp số 02, Tỉnh ủy Hậu Giang (thời gian 02 ngày).

        Thứ ba, ngày 14/02/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.        

         - 8 giờ, đồng chí Trần Minh Thống, Nguyễn Quốc Việt họp kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời thành viên Ban Tổ chức Hội nghị cùng dự; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, đồng chí Trần Minh Thống làm việc với Vụ Dân tộc-Tôn giáo về chuẩn bị kế hoạch khảo sát tổng kết Nghị quyết 25; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.

        Thứ tư, ngày 15/02/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp báo công bố nội dung, chương trình Triển lãm “Festival quốc tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long”; điểm tại Cục Công tác phía Nam-Bộ Khoa học và Công nghệ (Tòa nhà B, số 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

     Thứ năm, ngày 16/02/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 7 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng dự Lễ Giỗ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa; điểm tại Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần  Thơ.

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau (thời gian dự kiến 03 ngày).

          Thứ sáu, ngày 17/02/2017

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.

         - 9 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thông qua dự thảo báo cáo về tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, mời lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo cùng dự; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.

         Thứ bảy, ngày 18/02/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Văn Nuôi, lái xe Lê Huy Điền cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 19/02/2017

         - 7 giờ 30, đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu dự Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc Sở Y tế các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII; điểm tại Hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng (số 378, đường Lê Duẩn, khóm 5, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Văn Nuôi, lái xe Lê Huy Điền cùng bảo vệ).

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG               

 

(Đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay76
số người truy cậpHôm qua246
số người truy cậpTuần này821
số người truy cậpTháng này5852
số người truy cậpTất cả628146