Lịch làm việc từ ngày 12/6 đến ngày 18/6/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      

*

Cần Thơ, ngày 09 tháng 6 năm 2017

            Số   129 -TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 12/6 đến ngày 18/6/2017)

 

         Thứ hai, ngày 12/6/2017

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng, Trần Minh Thống đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.     

         - Đồng chí Lê Hùng Dũng, Trần Hữu Hiệp đi công tác Nhật Bản (thời gian đến ngày 16/6/2017).

         - 7 giờ 30, đại diện Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự “Đại lễ kỷ niệm 78 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo”; điểm tại An Hòa Tự, ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

         Thứ ba, ngày 13/6/2017

         - 9 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng làm việc với lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị giao ban an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017; điểm tại phòng làm việc của Phó trưởng ban Thường trực.

         - 10 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng làm việc với lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội thông qua logo của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự Hội nghị cán bộ chủ chốt xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (A1); điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.

         Thứ tư, ngày 14/6/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.                

        Thứ năm, ngày 15/6/2017

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý thoát nước và xử lý nước thải; điểm tại Khách sạn Ninh Kiều 2, TP Cần Thơ.

         - Lãnh đạo Văn phòng đi công tác tại Tây Bắc trao đổi nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban 3 Ban Chỉ đạo năm 2017; mời đại diện các phòng chuyên môn cùng đi.

         Thứ sáu, ngày 16/6/2017

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         Thứ bảy, ngày 17/6/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Lê Huy Điền cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 18/6/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Lê Huy Điền cùng bảo vệ).

 

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay241
số người truy cậpHôm qua238
số người truy cậpTuần này241
số người truy cậpTháng này4878
số người truy cậpTất cả619906