Lịch làm việc từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     

*

Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2017

            Số   117-TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 10/04/2017

         - 10 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng họp Tổ dự thảo báo cáo Tổng kết về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời thành viên Tổ dự thảo cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 15 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quang Trường họp Chi bộ Văn phòng Ban, mời đảng viên Chi bộ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.          

         - Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp đi thăm mừng nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2017 tại tỉnh An Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu (thành phần và địa điểm trong kế hoạch, đến hết ngày 13/4/2017).                

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội dự Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 7 (khóa X); điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

         Thứ ba, ngày 11/04/2017

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Đoàn Kết đi thăm mừng nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2017 tại tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (thành phần và địa điểm trong kế hoạch, đến hết ngày 12/4/2017).

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi thăm mừng nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2017 tại tỉnh Cà Mau và Kiên Giang (thành phần và địa điểm trong kế hoạch, đến hết ngày 13/4/2017).  

         - Đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu đi thăm mừng nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2017 tại tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ (thành phần và địa điểm trong kế hoạch).              

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         Thứ tư, ngày 12/04/2017

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 9 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu dự họp Chi bộ Vụ Văn hóa-Xã hội, mời đảng viên Chi bộ Vụ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban

         - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Diễn đàn kinh tế thường niên TP Cần Thơ 2017 với chủ đề: “Giải pháp gia tăng năng lực cạnh tranh thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; điểm tại Văn phòng UBND TP Cần Thơ.

         - 14 giờ 50, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo tiếp Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại phòng Khánh tiết.

         Thứ năm, ngày 13/04/2017

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu làm việc với Giám đốc Đài Truyền hình VTV Cần Thơ, mời thành viên Tiểu ban Tuyên truyền cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.  

         Thứ sáu, ngày 14/04/2017

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu dự cuộc họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VII-Bến Tre 2017; điểm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre (số 108/1 đường 30/4, phường 4, TP Bến Tre).

         Thứ bảy, ngày 15/04/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Văn Nuôi, lái xe Nguyễn Thanh Hùng cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 16/04/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Văn Nuôi, lái xe Nguyễn Thanh Hùng cùng bảo vệ).

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký)

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/04/2017

- 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị xúc tiến đầu tư-thương mại-du lịch tỉnh Trà Vinh năm 2017, mời đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh (số 25 Võ Nguyên Giáp, P7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

- 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quang Trường dự Tọa đàm về chính sách đầu tư, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2017, mời đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh (số 25 Võ Nguyên Giáp, P7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

- Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ Khánh thành Nhà máy sản xuất bia Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

 - 14 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Tọa đàm “Góp ý dự thảo Luật Thủy lợi 2017”; điểm tại phòng họp 330, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Thứ ba, ngày 25/04/2017

- 15 giờ, lãnh đạo Ban họp thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời thành viên Tổ soạn thảo, vụ trưởng các vụ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

- 13 giờ 30, lãnh đạo và chuyên viên các vụ, Văn phòng Ban dự Lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ và công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; điểm tại Hội trường lớn Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

 - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị dự Hội nghị bàn giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ; điểm tại Hội trường Công an TP Cần Thơ.

 - Lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng, Vụ Kinh tế dự Chương trình công tác dân vận Cảnh sát biển “Đồng hành với ngư dân” tại xã đảo Thổ Chu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

Thứ tư, ngày 26/04/2017

- 9 giờ, lãnh đạo Ban họp thông qua Đề án bổ sung quy hoạch cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời vụ trưởng các vụ, lãnh đạo Văn phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

- 14 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu họp Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

 - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Lễ phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam”; điểm tại Khách sạn Ramana Sài Gòn (323 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

 - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Tỉnh ủy Cà Mau (mở rộng); điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Cà Mau.

Thứ năm, ngày 27/04/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.  

- 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quang Trường tham gia Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV (đơn vị bầu cử số 01); điểm tại thành phố Cần Thơ.

- 8 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu dự họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VII-Bến Tre 2017; điểm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre (số 108/1 đường 30/4, phường 4, TP Bến Tre).

Thứ sáu, ngày 28/04/2017

- 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

- 18 giờ 30, đồng chí Sơn Minh Thắng dự Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long; điểm tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- 13 giờ 30, đồng chí Lê Hùng Dũng dự Họp mặt kỷ niệm 10 năm xuất bản Báo Cần Thơ Khmer ngữ; điểm tại Hội trường Báo Cần Thơ.

 - 7 giờ 30, đồng chí Võ Trọng Hữu dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 120 (30/4/1977-30/4/2017); điểm tại Bệnh viện Quân y 120 (số 518 đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay190
số người truy cậpHôm qua369
số người truy cậpTuần này3105
số người truy cậpTháng này13194
số người truy cậpTất cả532976