Lịch làm việc từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     

*

Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2017

            Số   117-TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 10/04/2017

         - 10 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng họp Tổ dự thảo báo cáo Tổng kết về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời thành viên Tổ dự thảo cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 15 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quang Trường họp Chi bộ Văn phòng Ban, mời đảng viên Chi bộ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.          

         - Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp đi thăm mừng nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2017 tại tỉnh An Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu (thành phần và địa điểm trong kế hoạch, đến hết ngày 13/4/2017).                

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội dự Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 7 (khóa X); điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

         Thứ ba, ngày 11/04/2017

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Đoàn Kết đi thăm mừng nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2017 tại tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (thành phần và địa điểm trong kế hoạch, đến hết ngày 12/4/2017).

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi thăm mừng nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2017 tại tỉnh Cà Mau và Kiên Giang (thành phần và địa điểm trong kế hoạch, đến hết ngày 13/4/2017).  

         - Đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu đi thăm mừng nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2017 tại tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ (thành phần và địa điểm trong kế hoạch).              

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         Thứ tư, ngày 12/04/2017

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 9 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu dự họp Chi bộ Vụ Văn hóa-Xã hội, mời đảng viên Chi bộ Vụ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban

         - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Diễn đàn kinh tế thường niên TP Cần Thơ 2017 với chủ đề: “Giải pháp gia tăng năng lực cạnh tranh thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; điểm tại Văn phòng UBND TP Cần Thơ.

         - 14 giờ 50, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo tiếp Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại phòng Khánh tiết.

         Thứ năm, ngày 13/04/2017

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu làm việc với Giám đốc Đài Truyền hình VTV Cần Thơ, mời thành viên Tiểu ban Tuyên truyền cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.  

         Thứ sáu, ngày 14/04/2017

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu dự cuộc họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VII-Bến Tre 2017; điểm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre (số 108/1 đường 30/4, phường 4, TP Bến Tre).

         Thứ bảy, ngày 15/04/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Văn Nuôi, lái xe Nguyễn Thanh Hùng cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 16/04/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Văn Nuôi, lái xe Nguyễn Thanh Hùng cùng bảo vệ).

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký)

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay142
số người truy cậpHôm qua221
số người truy cậpTuần này142
số người truy cậpTháng này5755
số người truy cậpTất cả636344