Lịch làm việc từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      

*

Cần Thơ, ngày 05 tháng 5 năm 2017

Số    123-TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 08/05/2017

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng tiếp tục dự Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; điểm tại Hà Nội (thời gian đến ngày 11/5/2017).

         - Các đồng chí Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.        

         - 14 giờ, họp Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Thường trực; điểm tại phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy.             

         - 8 giờ 30, đồng chí Võ Trọng Hữu dự Lễ khai mạc chương trình Bệnh viên Bay Orbis 2017 và thăm quan Bệnh viện Bay tại Cần Thơ; điểm tại Sảnh đi, Nhà ga mới, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

         Thứ ba, ngày 09/05/2017

         - 8 giờ, họp Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Thường trực, mời ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Các đồng chí Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Văn phòng, mời đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, công chức, nhân viên hợp đồng trong biên chế của Văn phòng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         Thứ tư, ngày 10/05/2017

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Hội thảo kỹ thuật và tầm nhìn về liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên; điểm tại Hội trường UBND tỉnh An Giang (số 16C, đường Tôn Đức Thắng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) (thời gian 02 ngày).

         Thứ năm, ngày 11/05/2017

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu dự Hội nghị sơ kết tổ chức giai đoạn 1, triển khai công tác tổ chức thi đấu giai đoạn 2; kế hoạch khai mạc và lễ bế mạc Đại học Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VII-Bến Tre 2017; điểm tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre (số 108/1, đường 30/4, phường 4, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre).      

         Thứ sáu, ngày 12/05/2017

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp tham vấn về Dự án Thủy điện Pắc-Beng trên dòng chính sông Mê Công của Lào, đại diện Vụ Kinh tế cùng dự; điểm tại Khách sạn Nesta (số 9C Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

         Thứ bảy, ngày 13/05/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Nguyễn Văn Út, lái xe Nguyễn Minh Điều cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 14/05/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Nguyễn Văn Út, lái xe Nguyễn Minh Điều cùng bảo vệ).

 

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

Đã ký

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay79
số người truy cậpHôm qua243
số người truy cậpTuần này1953
số người truy cậpTháng này6352
số người truy cậpTất cả621380