Lịch làm việc từ ngày 05/6 đến ngày 11/6/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

   BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

*

Cần Thơ, ngày 02 tháng 6 năm 2017

Số 128-TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 05/6 đến ngày 11/6/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 05/6/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         Thứ ba, ngày 06/6/2017

         - 7 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu, các đồng chí ủy viên chuyên trách đi khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ; điểm tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị thông tin chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức; điểm tại Hội trường tầng 8, Cơ quan Đảng ủy Khối (số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội).         

         - 8 giờ 30, lãnh đạo Văn phòng làm việc với Đoàn Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020; điểm tại tỉnh Long An.

         Thứ tư, ngày 07/6/2017

         - 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt họp nghe Vụ Xây dựng hệ thống chính trị thông qua danh sách lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa III (2017-2019); điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, họp Hội đồng lương Cơ quan 6 tháng cuối năm 2017, mời thành viên Hội đồng, đại diện lãnh đạo các vụ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Các đồng chí Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu tiếp xúc cử tri tại tỉnh Sóc Trăng (thời gian 02 ngày).

         Thứ năm, ngày 08/6/2017

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 03, Tỉnh ủy Hậu Giang.

         - 8 giờ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan làm việc với Chi bộ Vụ Kinh tế về kiểm tra, giám sát thường xuyên; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan làm việc với Chi bộ Vụ An ninh-Quốc phòng về kiểm tra, giám sát thường xuyên; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.               

         Thứ sáu, ngày 09/6/2017

         - 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng bảo vệ Đề án thực trạng thực hiện chính sách dân tộc Khmer đồng bằng sông Cửu Long; điểm tại Hà Nội.

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2017; điểm tại Hội trường A Tỉnh ủy Tây Ninh (số 4, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 3, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

         - 9 giờ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan làm việc với Chi ủy Chi bộ Văn phòng về kiểm tra, giám sát thường xuyên; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         Thứ bảy, ngày 10/6/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Nguyễn Văn Út, lái xe Phạm Hoàng Lâm cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 11/6/2017

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng, Trần Minh Thống đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh.

         - Trực cơ quan (đồng chí Nguyễn Văn Út, lái xe Phạm Hoàng Lâm cùng bảo vệ).

 

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG     

 

(Đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay241
số người truy cậpHôm qua238
số người truy cậpTuần này241
số người truy cậpTháng này4878
số người truy cậpTất cả619906