Lịch làm việc từ ngày 05/6 đến ngày 11/6/2017

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

   BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

*

Cần Thơ, ngày 02 tháng 6 năm 2017

Số 128-TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 05/6 đến ngày 11/6/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 05/6/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         Thứ ba, ngày 06/6/2017

         - 7 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu, các đồng chí ủy viên chuyên trách đi khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ; điểm tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị thông tin chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức; điểm tại Hội trường tầng 8, Cơ quan Đảng ủy Khối (số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội).         

         - 8 giờ 30, lãnh đạo Văn phòng làm việc với Đoàn Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020; điểm tại tỉnh Long An.

         Thứ tư, ngày 07/6/2017

         - 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt họp nghe Vụ Xây dựng hệ thống chính trị thông qua danh sách lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa III (2017-2019); điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, họp Hội đồng lương Cơ quan 6 tháng cuối năm 2017, mời thành viên Hội đồng, đại diện lãnh đạo các vụ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Các đồng chí Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu tiếp xúc cử tri tại tỉnh Sóc Trăng (thời gian 02 ngày).

         Thứ năm, ngày 08/6/2017

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 03, Tỉnh ủy Hậu Giang.

         - 8 giờ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan làm việc với Chi bộ Vụ Kinh tế về kiểm tra, giám sát thường xuyên; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan làm việc với Chi bộ Vụ An ninh-Quốc phòng về kiểm tra, giám sát thường xuyên; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.               

         Thứ sáu, ngày 09/6/2017

         - 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng bảo vệ Đề án thực trạng thực hiện chính sách dân tộc Khmer đồng bằng sông Cửu Long; điểm tại Hà Nội.

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2017; điểm tại Hội trường A Tỉnh ủy Tây Ninh (số 4, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 3, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

         - 9 giờ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan làm việc với Chi ủy Chi bộ Văn phòng về kiểm tra, giám sát thường xuyên; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         Thứ bảy, ngày 10/6/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Nguyễn Văn Út, lái xe Phạm Hoàng Lâm cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 11/6/2017

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng, Trần Minh Thống đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh.

         - Trực cơ quan (đồng chí Nguyễn Văn Út, lái xe Phạm Hoàng Lâm cùng bảo vệ).

 

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG     

 

(Đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 26/6/2017

 

         - 15 giờ, lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng Ban thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 và nghe báo cáo công tác chuẩn bị các Hội nghị; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang định kỳ tháng 6/2017, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

         - 13 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 20; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ ba, ngày 27/6/2017

 

         - Các đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trên địa bàn biên giới Việt Nam-Campuchia, mời lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

         - Đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị sơ kết 6 tháng về công tác tổ chức Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hà Nội.

Thứ tư, ngày 28/6/2017

 

         - 7 giờ 30, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Văn phòng Ban dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Văn phòng chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).    

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội thảo lấy ý kiến 10 năm Tổng kết thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW của Ban Bí thư, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Vụ Địa phương III-Ủy ban dân tộc, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).    

Thứ năm, ngày 29/6/2017

 

         - 7 giờ 30, các phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, mời lãnh đạo các vụ, văn phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam.

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).        

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, mời lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.     

Thứ sáu, ngày 30/6/2017

 

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 8 (mở rộng), mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường lớn, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

         - 9 giờ 30, Họp Chi bộ Vụ Kinh tế; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay102
số người truy cậpHôm qua413
số người truy cậpTuần này1310
số người truy cậpTháng này10599
số người truy cậpTất cả555491