Lịch làm việc từ ngày 03/7 đến ngày 09/7/2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      

*

Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Số    133-TB/BCĐTNB

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 03/7 đến ngày 09/7/2017)

                             

         Thứ hai, ngày 03/7/2017

         - 8 giờ, lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017, mời lãnh đạo và chuyên viên các vụ, văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (thời gian 01 ngày, buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ).

         Thứ ba, ngày 04/7/2017

         - 14 giờ, các đồng chí lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, lãnh đạo các vụ, văn phòng dự góp ý kịch bản video clip kỷ niệm 15 năm thành lập Ban; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Văn hóa-Xã hội chuẩn bị nội dung).

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị dự Hội nghị BCH Tỉnh ủy Trà Vinh lần thứ 9 sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm 2017; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Trà Vinh (thời gian 1,5 ngày).

         - Lãnh đạo Vụ Kinh tế dự Hội thảo quốc tế “Vấn đề khan hiếm nước ở lưu vực sông Mêkong: các yếu tố bất định, tác động và cơ hội”; điểm tại Khách sạn Nesta (số 9C, đường Trần Phú, TP Cần Thơ).

         Thứ tư, ngày 05/7/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống làm việc tại cơ quan.

         - 7 giờ 30, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; điểm tại Hội trường số 2 Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng.

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự Hội thảo với chủ đề: “Chương trình Tây Nam Bộ: Kết quả thực hiện và định hướng nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2018-2019”; điểm tại Hội trường Công an tỉnh Đồng Tháp.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo tiếp và làm việc với Đoàn Học viện Chính trị khu vực IV; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         Thứ năm, ngày 06/7/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống làm việc tại cơ quan.

         Thứ sáu, ngày 07/7/2017

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng dự họp Chi bộ Văn phòng Ban, mời đảng viên chi bộ cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban kiểm tra Trung ương; điểm tại Hội trường lớn, Tỉnh ủy Kiên Giang.

         - 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Hội thảo “Một số vấn đề tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất chuổi giá trị trong sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL” của Văn phòng Trung ương Đảng; điểm tại Hội trường C4, Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

         Thứ bảy, ngày 08/7/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Trần Ngọc Ninh cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 09/7/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Trần Ngọc Ninh cùng bảo vệ).

 

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay76
số người truy cậpHôm qua246
số người truy cậpTuần này821
số người truy cậpTháng này5852
số người truy cậpTất cả628146