Lịch làm việc từ ngày 03/4 đến ngày 09/4/2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

 

*

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Số    113-TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 03/4 đến ngày 09/4/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 03/04/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.            

         Thứ ba, ngày 04/04/2017

         - 8 giờ, lãnh đạo Ban dự họp thông qua thiết kế logo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời ủy viên chuyên trách, lãnh đạo các vụ và Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 7; điểm tại Tỉnh ủy Vĩnh Long.

         - 14 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu làm việc với Trường Đại học Nam Cần Thơ, mời Vụ Văn hóa-Xã hội cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang; điểm tại phòng họp số 2, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

         - Lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị làm việc với Học viện Chính trị Khu vực IV về công tác phối hợp tổ chức lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 3; điểm tại Học viện Chính trị Khu vực IV.

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội dự Lễ Khai trương Văn phòng đại diện Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ Y tế công cộng; điểm tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.              

         Thứ tư, ngày 05/04/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu dự Hội nghị công bố và triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, mời lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội cùng dự; điểm tại Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

         - 14 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp làm việc với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang và các chuyên gia góp ý xây dựng đề cương liên kết tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên, mời đại diện Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội tham gia Đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ làm việc với tỉnh Cà Mau.

         Thứ năm, ngày 06/04/2017

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng, Trần Minh Thống, Vụ Dân tộc-Tôn giáo, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban đi công tác tại tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị tổ chức họp mặt Chôl Chnăm Thmây (có phân công cụ thể).

         - 19 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng dự Lễ Khai mạc Lễ Hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2017, mời lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội cùng dự; điểm tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ (số 108A Lê Lợi, Cái Khế, Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

         - Cán bộ, công chức và người lao động nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 ÂL).

         - Trực cơ quan (đồng chí Nguyễn Văn Út, lái xe Nguyễn Minh Điều cùng bảo vệ).

         Thứ sáu, ngày 07/04/2017

         - 8 giờ 30, đồng chí Phó trưởng ban Thường trực, các phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách dự Họp mặt mừng tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017, mời đại diện lãnh đạo các vụ, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Dân tộc-Tôn giáo, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng (số 04, đường Trần Phú, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).    

         Thứ bảy, ngày 08/04/2017

         - 18 giờ 30, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017 của Trường Đại học Cần Thơ; điểm tại Hội trường lớn-Trường Đại học Cần Thơ.

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Nguyễn Minh Điều cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 09/04/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Nguyễn Minh Điều cùng bảo vệ).

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 26/6/2017

 

         - 15 giờ, lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng Ban thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 và nghe báo cáo công tác chuẩn bị các Hội nghị; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang định kỳ tháng 6/2017, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

         - 13 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 20; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ ba, ngày 27/6/2017

 

         - Các đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trên địa bàn biên giới Việt Nam-Campuchia, mời lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

         - Đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị sơ kết 6 tháng về công tác tổ chức Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hà Nội.

Thứ tư, ngày 28/6/2017

 

         - 7 giờ 30, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Văn phòng Ban dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Văn phòng chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).    

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội thảo lấy ý kiến 10 năm Tổng kết thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW của Ban Bí thư, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Vụ Địa phương III-Ủy ban dân tộc, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).    

Thứ năm, ngày 29/6/2017

 

         - 7 giờ 30, các phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, mời lãnh đạo các vụ, văn phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam.

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).        

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, mời lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.     

Thứ sáu, ngày 30/6/2017

 

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 8 (mở rộng), mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường lớn, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

         - 9 giờ 30, Họp Chi bộ Vụ Kinh tế; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay127
số người truy cậpHôm qua363
số người truy cậpTuần này127
số người truy cậpTháng này9416
số người truy cậpTất cả554309