Lịch làm việc từ ngày 03/4 đến ngày 09/4/2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

 

*

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Số    113-TB/BCĐTNB

 

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 03/4 đến ngày 09/4/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 03/04/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.            

         Thứ ba, ngày 04/04/2017

         - 8 giờ, lãnh đạo Ban dự họp thông qua thiết kế logo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời ủy viên chuyên trách, lãnh đạo các vụ và Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 7; điểm tại Tỉnh ủy Vĩnh Long.

         - 14 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu làm việc với Trường Đại học Nam Cần Thơ, mời Vụ Văn hóa-Xã hội cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang; điểm tại phòng họp số 2, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

         - Lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị làm việc với Học viện Chính trị Khu vực IV về công tác phối hợp tổ chức lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 3; điểm tại Học viện Chính trị Khu vực IV.

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội dự Lễ Khai trương Văn phòng đại diện Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ Y tế công cộng; điểm tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.              

         Thứ tư, ngày 05/04/2017

         - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Võ Trọng Hữu dự Hội nghị công bố và triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, mời lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội cùng dự; điểm tại Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

         - 14 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp làm việc với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang và các chuyên gia góp ý xây dựng đề cương liên kết tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên, mời đại diện Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội tham gia Đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ làm việc với tỉnh Cà Mau.

         Thứ năm, ngày 06/04/2017

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng, Trần Minh Thống, Vụ Dân tộc-Tôn giáo, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban đi công tác tại tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị tổ chức họp mặt Chôl Chnăm Thmây (có phân công cụ thể).

         - 19 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng dự Lễ Khai mạc Lễ Hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2017, mời lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội cùng dự; điểm tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ (số 108A Lê Lợi, Cái Khế, Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

         - Cán bộ, công chức và người lao động nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 ÂL).

         - Trực cơ quan (đồng chí Nguyễn Văn Út, lái xe Nguyễn Minh Điều cùng bảo vệ).

         Thứ sáu, ngày 07/04/2017

         - 8 giờ 30, đồng chí Phó trưởng ban Thường trực, các phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách dự Họp mặt mừng tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017, mời đại diện lãnh đạo các vụ, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Dân tộc-Tôn giáo, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng (số 04, đường Trần Phú, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).    

         Thứ bảy, ngày 08/04/2017

         - 18 giờ 30, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017 của Trường Đại học Cần Thơ; điểm tại Hội trường lớn-Trường Đại học Cần Thơ.

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Nguyễn Minh Điều cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 09/04/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Lê Minh Phương, lái xe Nguyễn Minh Điều cùng bảo vệ).

 

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay142
số người truy cậpHôm qua221
số người truy cậpTuần này142
số người truy cậpTháng này5755
số người truy cậpTất cả636344