Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo TNB Đại hội Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020:

Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm của vùng, triển khai liên kết vùng và các lĩnh vực đột phá phát triển vùng.

 

Ngày 25/7, tại Cần Thơ, Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng 52 đảng viên cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ gửi lẳng hoa chúc mừng.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu tham mưu đề xuất về cơ chế chính sách, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị, liên kết vùng trong phát triển kinh tế; sơ tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các quyết định của Thủ tướng Chỉnh phủ về phát triển vùng; công tác biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đẩy mạnh mời gọi, thu hút đầu tư cho vùng… Đã chủ động trong phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trong lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức Đảng, bộ máy cơ quan thường trực quán triệt nhiệm vụ của mình, không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, công tác được giao, cùng với các bộ ngành, các địa phương tích cực tìm kiếm các giải pháp, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Liên kết phát triển, tái cơ cấu nông nghiệp, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, ứng phó biến đổi khí hậu. Quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa. Chăm lo công tác an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người nghèo và đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

 

Đề ra những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Cán bộ, lãnh đạo, cấp ủy Đảng phải bám sát thực tiễn tình hình địa phương, yêu cầu, nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Tăng cường nâng cao năng lực công tác, giúp Ban Chỉ đạo phối hợp nắm bắt tình hình địa phương; kịp thời, chủ động phối hợp các bộ, ngành liên quan đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh…

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nêu lên những điểm còn hạn chế, đồng chí Lê Mạnh Hùng chỉ rõ, nhiệm kỳ 2010-2015, việc phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ với các bộ, ngành trung ương và địa phương đôi lúc còn chưa chặt chẽ, việc nắm tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới ở các địa phương còn chưa sâu sát.

Nhấn mạnh về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng chỉ rõ: Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cần tăng cường công tác quản lý đảng viên về chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống; phối hợp làm tốt công tác quản lý đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “Giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Kế hoạch về nâng cao chất lượng chi bộ. Tiếp tục kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy và lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác trên 4 lĩnh vực cơ bản là: Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; trong quản lý cán bộ, đảng viên; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ…

Tham luận tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Út, Bí thư chi bộ Văn phòng Ban và các đồng chí đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành của Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cần tiếp tục bổ sung đậm nét hơn nữa về 3 lĩnh vực đột phá chiến lược của vùng đồng bằng sông Cửu Long đó là tập trung phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi, đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư phát triển hạ tầng y tế, giáo dục để tìm hướng đột phá phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tập trung trong việc tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ trong việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của vùng, liên kết vùng, tập trung vận động làm tốt công tác an sinh xã hội… 

Đại hội cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TNB được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Đại hội cũng đã bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội cấp trên gồm 2 đồng chí Nguyễn Phong Quang và Nguyễn Quốc Việt./.

 

                                                BÍCH LIÊN

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 26/6/2017

 

         - 15 giờ, lãnh đạo Ban, ủy viên chuyên trách, đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng Ban thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 và nghe báo cáo công tác chuẩn bị các Hội nghị; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang định kỳ tháng 6/2017, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường A, Tỉnh ủy Kiên Giang (thời gian 02 ngày).

         - 13 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 20; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ ba, ngày 27/6/2017

 

         - Các đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trên địa bàn biên giới Việt Nam-Campuchia, mời lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

         - Đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị sơ kết 6 tháng về công tác tổ chức Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hà Nội.

Thứ tư, ngày 28/6/2017

 

         - 7 giờ 30, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hùng Dũng dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Văn phòng Ban dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Văn phòng chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).    

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực Tây Nam Bộ, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội thảo lấy ý kiến 10 năm Tổng kết thực hiện Thông báo kết luận số 67-TB/TW của Ban Bí thư, mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường Vụ Địa phương III-Ủy ban dân tộc, TP Cần Thơ (Vụ Dân tộc-Tôn giáo chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ban).    

Thứ năm, ngày 29/6/2017

 

         - 7 giờ 30, các phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, mời lãnh đạo các vụ, văn phòng cùng dự; điểm tại Hội trường Phương Nam.

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp họp Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Ban).        

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quốc Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, mời lãnh đạo Vụ Xây dựng hệ thống chính trị cùng dự; điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.     

Thứ sáu, ngày 30/6/2017

 

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 7 giờ 30, đồng chí Trần Minh Thống dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 8 (mở rộng), mời lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo cùng dự; điểm tại Hội trường lớn, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

         - 9 giờ 30, Họp Chi bộ Vụ Kinh tế; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay102
số người truy cậpHôm qua413
số người truy cậpTuần này1310
số người truy cậpTháng này10599
số người truy cậpTất cả555492