Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo TNB Đại hội Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020:

Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm của vùng, triển khai liên kết vùng và các lĩnh vực đột phá phát triển vùng.

 

Ngày 25/7, tại Cần Thơ, Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng 52 đảng viên cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ gửi lẳng hoa chúc mừng.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu tham mưu đề xuất về cơ chế chính sách, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị, liên kết vùng trong phát triển kinh tế; sơ tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các quyết định của Thủ tướng Chỉnh phủ về phát triển vùng; công tác biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đẩy mạnh mời gọi, thu hút đầu tư cho vùng… Đã chủ động trong phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trong lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức Đảng, bộ máy cơ quan thường trực quán triệt nhiệm vụ của mình, không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, công tác được giao, cùng với các bộ ngành, các địa phương tích cực tìm kiếm các giải pháp, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Liên kết phát triển, tái cơ cấu nông nghiệp, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, ứng phó biến đổi khí hậu. Quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa. Chăm lo công tác an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người nghèo và đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

 

Đề ra những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Cán bộ, lãnh đạo, cấp ủy Đảng phải bám sát thực tiễn tình hình địa phương, yêu cầu, nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Tăng cường nâng cao năng lực công tác, giúp Ban Chỉ đạo phối hợp nắm bắt tình hình địa phương; kịp thời, chủ động phối hợp các bộ, ngành liên quan đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh…

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nêu lên những điểm còn hạn chế, đồng chí Lê Mạnh Hùng chỉ rõ, nhiệm kỳ 2010-2015, việc phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ với các bộ, ngành trung ương và địa phương đôi lúc còn chưa chặt chẽ, việc nắm tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới ở các địa phương còn chưa sâu sát.

Nhấn mạnh về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng chỉ rõ: Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cần tăng cường công tác quản lý đảng viên về chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống; phối hợp làm tốt công tác quản lý đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “Giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Kế hoạch về nâng cao chất lượng chi bộ. Tiếp tục kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy và lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác trên 4 lĩnh vực cơ bản là: Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; trong quản lý cán bộ, đảng viên; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ…

Tham luận tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Út, Bí thư chi bộ Văn phòng Ban và các đồng chí đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành của Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cần tiếp tục bổ sung đậm nét hơn nữa về 3 lĩnh vực đột phá chiến lược của vùng đồng bằng sông Cửu Long đó là tập trung phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi, đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư phát triển hạ tầng y tế, giáo dục để tìm hướng đột phá phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tập trung trong việc tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ trong việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của vùng, liên kết vùng, tập trung vận động làm tốt công tác an sinh xã hội… 

Đại hội cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TNB được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Đại hội cũng đã bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội cấp trên gồm 2 đồng chí Nguyễn Phong Quang và Nguyễn Quốc Việt./.

 

                                                BÍCH LIÊN

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay142
số người truy cậpHôm qua221
số người truy cậpTuần này142
số người truy cậpTháng này5755
số người truy cậpTất cả636344