Chương trình tổng thể MDEC - Hậu Giang 2016

 BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

BCĐ MDEC - HẬU GIANG 2016

*

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Cần Thơ, ngày  29  tháng 3 năm 2016

Số: 11-CTr/MDEC

 

              

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016

______  

        

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại Công văn số 474/VPCP-V.III ngày 19/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức MDEC - Hậu Giang 2016, Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn đàn (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ) đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang, các đơn vị có liên quan và thống nhất ban hành Chương trình tổng thể Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (MDEC) - Hậu Giang năm 2016 (thay cho Chương trình tổng thể số 03-CTr/MDEC ngày 24/12/2015 của Ban Chỉ đạo MDEC). Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về hội nhập quốc tế, đề xuất các giải pháp để đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phát triển bền vững, trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

b) Tăng cường mối quan hệ hợp tác đầu tư với quốc tế. Tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa cho vùng, nhất là các sản phẩm về lúa gạo, trái cây và thủy sản.

c) Tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống của nhân dân. Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh, thành Tây Nam Bộ với cả nước và quốc tế.

d) Tạo cơ hội để giao lưu, triển lãm các thành tựu về kinh tế xã hội, sản phẩm đặc trưng của vùng.

e) Vận động kinh phí để thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, cận nghèo; đặc biệt ưu tiên nguồn lực cho địa phương đăng cai tổ chức MDEC (tỉnh Hậu Giang).

2. Yêu cầu:

a) Các sự kiện, hội nghị, hội thảo được tổ chức theo đúng chủ đề, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn và các đơn vị có liên quan.

b) Tổ chức Diễn đàn phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đề xuất Chính phủ, các cơ quan Trung ương các giải pháp khả thi để phát triển vùng ĐBSCL.  

c) Thông qua làm việc với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam để mời gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư, tài trợ an sinh xã hội cho vùng. 

II. NỘI DUNG:

1. Chủ đề: “Đồng bằng sông Cửu Long - Chủ động hội nhập và phát triển bền vững”.

2. Thời gian: Từ ngày 11/7 đến 15/7/2016.

3. Các hoạt động chính:

a) Hoạt động thứ nhất: Lễ khai mạc MDEC - Hậu Giang 2016.

- Chủ đề: “Nghĩa tình Hậu Giang”.

- Thời gian: Lúc 20 giờ ngày 11/7/2016 (thứ hai).

- Địa điểm: Tại thành phố Vị Thanh.

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức MDEC, Ban Thư ký MDEC, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, đơn vị tổ chức sự kiện.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thành viên Ban Chỉ đạo MDEC; ngành ngân hàng; các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên; một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ; doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Số lượng: khoảng 1.000 đại biểu (chưa kể quần chúng nhân dân).

- Nội dung: (1) Phần nghi thức lễ gồm: phát biểu khai mạc của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, phát biểu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phát biểu chỉ đạo của Chính phủ. (2) Vinh danh các đơn vị hỗ trợ ASXH cho vùng. (3) Công bố quỹ an sinh xã hội cho vùng năm 2016. (4) Biểu diễn nghệ thuật.

b) Hoạt động thứ hai: Hội nghị “Đồng bằng sông Cửu Long - Chủ động hội nhập và phát triển bền vững”.

- Thời gian: Lúc 08 giờ ngày 12/7/2016 (thứ ba).

- Địa điểm: Tại thành phố Vị Thanh.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tổ chức MDEC, Ban Thư ký MDEC.

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo MDEC; một số bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên; một số cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành Nam Bộ; ngành ngân hàng, các doanh nghiệp; các chuyên gia kinh tế, các viện, trường.

- Số lượng: Khoảng 350 đại biểu.

- Nội dung: Tìm cơ chế, chính sách phù hợp cho vùng hội nhập, phát triển kinh tế, nhất là nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực của vùng là lúa gạo, trái cây, thủy sản khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tiếp thu khoa học, công nghệ tiên tiến để áp dụng vào sản xuất. Vận động tài trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi cấp thiết và đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Hậu Giang.

c) Hoạt động thứ ba: Diễn đàn Doanh nghiệp vùng ĐBSCL năm 2016.

- Thời gian: Lúc 08 giờ ngày 13/7/2016 (thứ tư).

- Địa điểm: Tại thành phố Vị Thanh.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, UBND tỉnh Hậu Giang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Tổ chức Diễn đàn, Ban Thư ký MDEC.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Chính phủ; Ban Chỉ đạo Diễn đàn; một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; một số cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành Tây Nam Bộ; ngành ngân hàng, các doanh nghiệp, viện, trường.

- Số lượng: Khoảng 300 đại biểu.

- Nội dung: Gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp. Vinh danh vai trò của doanh nghiệp. Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ vốn. Giới thiệu các dự án để hợp tác, trao chủ trương đầu tư các dự án.

d) Hoạt động thứ tư: Hội thảo sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

- Thời gian: Lúc 14 giờ, ngày 13/7/2016 (thứ tư).

- Địa điểm: Tại thành phố Vị Thanh.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tổ chức Diễn đàn, Ban Thư ký MDEC.

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo Diễn đàn; một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo UBND và các sở ngành các tỉnh, thành Tây Nam Bộ; các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp, viện, trường.

- Số lượng: Khoảng 250 đại biểu.

- Nội dung: Nghiên cứu, chuyển đổi giống cây trồng trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

e) Hoạt động thứ năm: Hội thảo về hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

- Thời gian: Lúc 08 giờ ngày 14/7/2016 (thứ năm).

- Địa điểm: Tại thành phố Vị Thanh.

- Đơn vị chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Hậu Giang, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Tổ chức Diễn đàn, Ban Thư ký MDEC, đơn vị sự kiện.

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo MDEC; một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; ngành ngân hàng; lãnh đạo các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, các doanh nghiệp.

- Số lượng: Khoảng 200 đại biểu.

- Nội dung: Sơ kết, đánh giá hoạt động tín dụng cho vùng thời gian qua. Tìm các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn cho hoạt động tín dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

f) Hoạt động thứ sáu: Hội thảo “Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp theo chuỗi giá trị”.

- Thời gian: Lúc 14 giờ ngày 14/7/2016 (thứ năm).

- Địa điểm: Tại thành phố Vị Thanh.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Hậu Giang, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Công thương.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Đơn vị thực hiện: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương, Ban Tổ chức MDEC, Ban Thư ký MDEC, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Chính phủ; thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn; một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành Tây Nam Bộ; các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư công nghệ, các viện, trường.

- Số lượng: Khoảng 250 đại biểu.

- Nội dung: Thảo luận về các tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn. Đổi mới công nghệ trong cộng đồng doanh nghiệp, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của vùng. Làm rõ các giải pháp để thúc đẩy hợp tác, kết nối đầu tư để đẩy mạnh ứng dụng, đổi mới công nghệ, tạo ra chuỗi giá trị bền vững.

g) Hoạt động thứ bảy: Hội nghị Ban Chỉ đạo và bế mạc MDEC - Hậu Giang 2016.

- Thời gian: Lúc 14 giờ ngày 15/7/2016 (thứ sáu).

- Địa điểm: Tại thành phố Vị Thanh.

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Công thương, UBND tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Diễn đàn, Ban Thư ký MDEC.

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo Diễn đàn, Ban Tổ chức Diễn đàn, Ban Thư ký MDEC, các nhà tài trợ.

- Số lượng: Khoảng 150 đại biểu.

- Nội dung: Đánh giá kết quả tổ chức Diễn đàn. Quyết định các vấn đề đưa ra thảo luận tại các hội nghị, hội thảo trước đó. Tổng hợp các sáng kiến, đề xuất để kiến nghị Chính phủ, các cơ quan Trung ương. Thông qua Tuyên bố chung MDEC - Hậu Giang 2016. Chọn địa phương đăng cai MDEC năm 2018.

4. Các hoạt động kết hợp:

a) Hoạt động truyền thông: Ban Thư ký MDEC ký hợp đồng bảo trợ thông tin với một số cơ quan báo chí để tuyên truyền về MDEC - Hậu Giang 2016. Cung cấp thông tin trên website: www.mdec.vn. Họp báo để thông tin về Diễn đàn. Thực hiện công tác truyền thông ngoài trời thông qua các pano, băng rol, cờ phướn tại các địa phương.

b) Giới thiệu, quảng bá các làng nghề, sản phẩm đặc sản truyền thống của địa phương: UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức cho đại biểu tham quan các địa điểm du lịch, cơ sở sản xuất các mặt hàng đặc sản của địa phương (thời gian cụ thể do UBND tỉnh Hậu Giang quyết định).

c) Hội chợ Công thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long:

- Thời gian: Dự kiến cắt băng khai mạc vào lúc 17 giờ ngày 11/7/2016 (thứ hai) và bế mạc vào lúc 18 giờ ngày 15/7/2016 (thứ sáu).

- Địa điểm: Tại thành phố Vị Thanh.  

- Đơn vị tổ chức: UBND tỉnh Hậu Giang. 

- Đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Công thương.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Diễn đàn, Ban Thư ký MDEC, đơn vị tổ chức sự kiện.

- Qui mô: Khoảng 400 gian hàng.

III. TÀI CHÍNH:

1. Tổng dự toán kinh phí khoảng 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).

2. Nguồn kinh phí: Vận động tài trợ và một phần ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ Chương trình tổng thể, các thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương chủ trì các sự kiện xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Cụ thể:

1. Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ:

- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo MDEC - Hậu Giang 2016. Xây dựng và ban hành Chương trình tổng thể MDEC - Hậu Giang 2016.

- Thực hiện công tác truyền thông như: tuyên truyền ngoài trời, tuyên truyền trên báo, đài. Cung cấp thông tin trên website www.mdec.vn. Họp báo về Diễn đàn.

- Phối hợp vận động kinh phí tài trợ để tổ chức Diễn đàn và thực hiện an sinh xã hội cho vùng.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Diễn đàn làm việc với các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam về các nội dung có liên quan đến Diễn đàn.

2. Bộ Công thương:

- Sơ kết, đánh giá chương trình xúc tiến thương mại vùng ĐBSCL thời gian qua. Cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại của vùng.

- Đồng chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị “ĐBSCL - Chủ động hội nhập và phát triển bền vững”. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện được phân công.

- Hỗ trợ từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại năm 2016 và phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL.

- Phối hợp vận động các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội cho vùng. Trưng bày, vận động các doanh nghiệp thuộc Bộ tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL.

- Cử đơn vị làm đầu mối phối hợp với Ban Thư ký Diễn đàn, Ban Tổ chức Diễn đàn để thực hiện các công việc có liên quan.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, chịu trách nhiệm về nội dung tổ chức Hội thảo về hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

- Lập danh sách các ngân hàng đã đóng góp tài trợ trong thời gian qua để khen thưởng. Tổng hợp kinh phí an sinh xã hội năm 2016 để công bố trong Lễ khai mạc MDEC - Hậu Giang 2016.

- Vận động kinh phí tài trợ để tổ chức MDEC - Hậu Giang 2016 và kinh phí an sinh xã hội cho vùng năm 2016.

- Trưng bày, vận động các ngân hàng tham gia Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL.

- Cử đơn vị làm đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức Diễn đàn, Ban Thư ký MDEC triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, có tính chất cấp vùng, liên vùng để mời gọi đầu tư. Sơ kết chương trình xúc tiến đầu tư ở vùng ĐBSCL.  

- Phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện được phân công.

- Cử đơn vị đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức Diễn đàn, Ban Thư ký MDEC triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

5. Bộ Ngoại giao:

- Hỗ trợ các tỉnh, thành trong vùng thiết lập mối quan hệ đối ngoại giao với các cơ quan, tổ chức quốc tế để tranh thủ vốn tài trợ, chủ động hội nhập quốc tế.

- Hỗ trợ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, tỉnh Hậu Giang khi đến làm việc với các Tổng Lãnh sự quán và các tổ chức quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mời một số cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam dự, đóng góp ý kiến tại Hội nghị “ĐBSCL - Chủ động hội nhập và phát triển bền vững”; Diễn đàn Doanh nghiệp vùng ĐBSCL năm 2016.

- Cử đơn vị làm đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức Diễn đàn, Ban Thư ký MDEC triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

6. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp vùng ĐBSCL năm 2016. Đồng thời, phối hợp tổ chức các sự kiện được phân công.

- Mời các hiệp hội doanh nghiệp, quỹ đầu tư và doanh nghiệp, các CEO tham dự Diễn đàn.

- Phối hợp vận động các doanh nghiệp tài trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội cho vùng.

- Trưng bày, vận động các doanh nghiệp trực thuộc tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL.

- Cử đơn vị làm đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức Diễn đàn, Ban Thư ký MDEC triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và đảm bảo kinh phí tổ chức Hội thảo sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, phối hợp tổ chức các sự kiện được phân công.

- Báo cáo cơ chế, chính sách, giới thiệu các dự án đầu tư về nông nghiệp trọng điểm của vùng để mời gọi đầu tư. Xây dựng cổng thông tin quảng bá nhóm sản phẩm chủ lực của vùng.

- Trưng bày, vận động các doanh nghiệp trực thuộc tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL.

- Vận động vốn đầu tư cho khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Hậu Giang; vận động tài trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội cho vùng.

- Cử đơn vị làm đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức Diễn đàn, Ban Thư ký MDEC triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

8. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và đảm bảo kinh phí tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp theo chuỗi giá trị”. Đồng thời, phối hợp tổ chức các sự kiện được phân công.

- Định hướng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cho vùng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện được phân công.

- Trưng bày, vận động các doanh nghiệp thuộc Bộ tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL.

- Cử đơn vị làm đầu mối phối hợp với Ban Thư ký MDEC, Ban Tổ chức Diễn đàn triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Báo cáo, đánh giá thực trạng, giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch vùng ĐBSCL.

- Phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp vùng ĐBSCL và Lễ Khai mạc MDEC - Hậu Giang 2016.

- Vận động các đơn vị tham gia tài trợ kinh phí an sinh xã hội cho vùng.

- Trưng bày, vận động các doanh nghiệp thuộc Bộ tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL.

- Cử đơn vị làm đầu mối phối hợp với Ban Thư ký MDEC, Ban Tổ chức Diễn đàn triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

10. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp thực hiện tốt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng ở vùng ĐBSCL với công tác truyền thông của MDEC.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức các sự kiện được phân công.

- Trưng bày, vận động các doanh nghiệp thuộc Bộ tham gia Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL.

- Cử đơn vị làm đầu mối phối hợp với Ban Thư ký MDEC, Ban Tổ chức Diễn đàn triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

 

11. Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế:

- Phổ biến định hướng, nội dung Chương trình hoạt động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế có liên quan đến các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

- Cử đơn vị làm đầu mối phối hợp với Ban Thư ký MDEC, Ban Tổ chức Diễn đàn triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

12. Bộ Tài chính:

- Phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động có liên quan của MDEC - Hậu Giang 2016.

- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính tham gia tài trợ kinh phí an sinh xã hội cho vùng.

- Vận động các doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL.

- Cử đơn vị làm đầu mối phối hợp với Ban Thư ký MDEC, Ban Tổ chức Diễn đàn triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

13. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội:

- Phối hợp với các tỉnh, thành Tây Nam Bộ để hình thành các tour du lịch kết nối giữa Thành phố Hà Nội với ĐBSCL; trao đổi và ứng dụng khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại.

- Tham gia các sự kiện của MDEC - Hậu Giang 2016, nhất là tham gia Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL. Vận động các doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL tại tỉnh Hậu Giang. Hỗ trợ Ban Thư ký MDEC thực hiện công tác tuyên truyền về MDEC trên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Ủng hộ kinh phí thực hiện an sinh xã hội cho vùng thông qua Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

- Vận động các doanh nghiệp tại Thành phố Hà Nội tài trợ kinh phí tổ chức và kinh phí thực hiện an sinh xã hội cho vùng.

14. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

- Phối hợp với các tỉnh, thành Tây Nam Bộ để hình thành các tour du lịch kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với vùng ĐBSCL; trao đổi và ứng dụng khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại.

- Tham gia các sự kiện của MDEC - Hậu Giang 2016, nhất là tham gia Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL. Vận động các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Hội chợ Công thương khu vực ĐSBCL. Hỗ trợ Ban Thư ký MDEC thực hiện công tác tuyên truyền về MDEC trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vận động các doanh nghiệp tài trợ kinh phí tổ chức MDEC - Hậu Giang 2016 và kinh phí an sinh xã hội cho vùng.

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội cho vùng năm 2016 thông qua Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

 

 

15. Ủy ban nhân dân 12 tỉnh, thành Tây Nam Bộ:

- Tham dự đầy đủ các hoạt động MDEC - Hậu Giang 2016.

- Chỉ đạo các sở, ngành chức năng xây dựng kế hoạch tham dự MDEC - Hậu Giang 2016. Trong đó, có phân công cụ thể các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức Diễn đàn.

- Rà soát, xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư theo từng thời kỳ phục vụ các hội nghị, hội thảo có liên quan.

- Các đồng chí lãnh đạo UBND cấp tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn tham dự các hội nghị, hội thảo để đóng góp ý kiến. Chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương tuyên truyền về Diễn đàn. Hỗ trợ Ban Thư ký MDEC thực hiện công tác tuyên truyền bằng các pano ở các địa phương.

- Cử đơn vị làm đầu mối phối hợp với Ban Thư ký MDEC, Ban Tổ chức Diễn đàn triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

- Vận động các doanh nghiệp của địa phương tham gia Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL.

16. UBND tỉnh Hậu Giang:

- Thực hiện các công việc như 12 tỉnh, thành Tây Nam Bộ. Ngoài ra, chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo MDEC, Ban Thư ký MDEC, các bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết, nhất là chuẩn bị phương tiện, nhân sự, cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức tốt Diễn đàn.

- Thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn và các tiểu ban giúp việc.

- Tổ chức Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL, thông tin cho các địa phương, doanh nghiệp biết để tham gia Hội chợ. Giới thiệu các làng nghề, sản phẩm đặc sản của địa phương.

- Bố trí nguồn lực, kinh phí tổ chức các sự kiện phụ, đảm bảo phù hợp, gắn với các sự kiện của MDEC.

- Phân công đầu mối phụ trách từng hoạt động. Phối hợp vận động tài trợ.

- Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề, chuyên mục để tuyên truyền cho MDEC- Hậu Giang 2016.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ Khai mạc MDEC - Hậu Giang 2016.

17. Mời Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa, thành phố Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh… tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn. Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL.

18. Ban Thư ký MDEC:

- Giúp việc cho Ban Chỉ đạo MDEC. Làm đầu mối phối hợp tham mưu cho Ban Chỉ đạo Diễn đàn tổ chức thành công các sự kiện của Diễn đàn.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Diễn đàn tổ chức các sự kiện. Dự thảo Tuyên bố chung. Liên hệ, tiếp nhận các báo cáo, tham luận để biên tập, trình Ban Chỉ đạo Diễn đàn.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, cho hội nghị, hội thảo. Thư ký cho các cuộc hội thảo, hội nghị. Nắm tình hình thực hiện các Tuyên bố chung của Diễn đàn.

- Thực hiện công tác truyền thông cho MDEC./.

 

      

           

Nơi nhận:

- Trưởng ban (để b/c);

- Các phó trưởng ban;

- Văn phòng Chính phủ;

- BCĐ Tây Bắc, BCĐ Tây Nguyên;

- Thành ủy, UBND Tp.HN, Tp.HCM,

  các tỉnh, thành Tây Nam Bộ;

- UBND các tỉnh, thành đã nhận

  Chương trình tổng thể số 03;

- Thành viên BCĐ, BTC, BTK Diễn đàn;

- Lãnh đạo VP và Vụ KT;

- Văn phòng Tỉnh Ủy, UBND tỉnh HG,

   Sở KH&ĐT tỉnh HG, VTV Cần Thơ,

   Đài PTTH HG;

- Lưu: NC, VT.

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO DIỄN ĐÀN

 

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phong Quang

 

 

 

CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

CÁC CÔNG VIỆC CỦA MDEC - HẬU GIANG 2016.

(Ban hành kèm theo Chương trình tổng thể số         -CTr/MDEC, ngày      /3/2016 của Ban Chỉ đạo MDEC - Hậu Giang 2016)

------------------

 

Số TT

NỘI DUNG LÀM VIỆC

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

 

TỔ CHỨC

THỰC HIỆN

01

Thành lập Ban Chỉ đạo Diễn đàn

Tháng 11/2015

Thường trực

 Ban Chỉ đạo TNB

02

Họp Ban Chỉ đạo thông qua Chương trình tổng thể MDEC - Hậu Giang 2016

Tháng 11/2015

(Tp. Cần Thơ)

Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký Diễn đàn

03

Hoàn chỉnh, ban hành

Chương trình tổng thể

 Tháng 12/2015

Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký Diễn đàn

04

Thành lập Ban Tổ chức MDEC,

 các tiểu ban giúp việc

Tháng 01/2016

UBND

 tỉnh Hậu Giang

05

Ban hành Chương trình

 tổng thể (thay đổi)

Tháng 3/2016

Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký Diễn đàn

06

Thiết kế bìa sơmi, mẫu pano,

băng rôn, cờ phướn

Tháng 3/2016

Ban Thư ký phối hợp với Ban Tổ chức Diễn đàn

07

Tổ chức tuyên truyền pano, băng rôn,

 cờ phướn, tuyên truyền trên báo, đài

Tháng 4/2016 tại các tỉnh, thành TNB

Ban Thư ký, Ban Tổ chức MDEC

08

Khảo sát cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức các sự kiện tại tỉnh Hậu Giang

Tháng 4/2016

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký MDEC

09

Làm việc với các bộ, ngành TW

có liên quan, các BCĐ, các tỉnh, thành về công tác phối hợp chuẩn bị các sự kiện của Diễn đàn

Tháng 5/2016

(Tại các bộ, ngành, BCĐ, UBND các tỉnh, thành)

Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký, Ban Tổ chức Diễn đàn

10

Làm việc với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Tp.HCM mời tham gia Diễn đàn

Tháng 5/2016

Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký

11

Tổ chức họp báo, hội nghị các nhà tài trợ tại thành phố Cần Thơ

Tháng 5/2016

Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký phối hợp Ban Tổ chức

12

Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký rà soát, thông qua kế hoạch tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo… của Diễn đàn

Tháng 6/2016 tại Tp. Cần Thơ

BCĐ, BTC, BTK và các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện sự kiện

13

Làm việc, đặt hàng diễn giả

 viết tham luận

Tháng 6/2016

BTK, các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện sự kiện

14

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo,

Ban Tổ chức, Ban Thư ký rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện của Diễn đàn

Tháng 6/2016

Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký

15

Cắt băng khai mạc Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL

Lúc 17 giờ

ngày 11/7/2016

UBND tỉnh

 Hậu Giang

16

Tiệc chiêu đãi

Lúc 18 giờ

ngày 11/7/2016

UBND tỉnh

Hậu Giang

17

Lễ khai mạc MDEC - Hậu Giang 2016

Lúc 20 giờ

 ngày 11/7/2016

BCĐ TNB, NHNN Việt Nam,

UBND HG, đơn vị tổ chức sự kiện

18

Hội nghị “ĐBSCL - Chủ động hội nhập và phát triển bền vững”

Lúc 08 giờ

ngày 12/7/2016

Bộ CT,

Bộ NN&PTNT,

Bộ KH&CN,

UBND tỉnh HG

19

Diễn đàn Doanh nghiệp vùng ĐBSCL

năm 2016

Lúc 08 giờ

ngày 13/7/2016

Phòng TM&CN VN, UBND tỉnh HG, NHNN VN,

 BCĐ TNB

20

Hội thảo sản xuất nông nghiệp

công nghệ cao

Lúc 14 giờ

ngày 13/7/2016

Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN, BCĐTNB,

UBND tỉnh HG

21

Hội thảo về hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

vùng ĐBSCL

Lúc 08 giờ

ngày 14/7/2016

NHNN VN,

 BCĐ TNB,

UBND tỉnh HG

22

Hội thảo “Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp theo chuỗi giá trị”

Lúc 14 giờ

 ngày 14/7/2016

Bộ KH&CN, UBND tỉnh HG, BCĐTNB

23

Hội nghị Ban Chỉ đạo và bế mạc

 MDEC - Hậu Giang 2016

Lúc 14 giờ

 ngày 15/7/2016

BCĐ TNB,

Bộ CT,

UBND tỉnh HG

24

Lễ bế mạc Hội chợ Công thương

 khu vực ĐBSCL

 

Lúc 18 giờ

ngày 15/7/2016

UBND tỉnh

 Hậu Giang

25

Hoàn chỉnh Tuyên bố chung; báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn; họp Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký để tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Diễn đàn

Tháng 8/2016

Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký, Ban Tổ chức MDEC

 

Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay79
số người truy cậpHôm qua243
số người truy cậpTuần này1953
số người truy cậpTháng này6352
số người truy cậpTất cả621380