Bám sát các vấn đề chiến lược về phát triển vùng ĐBSCL

 

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành và địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bám sát các vấn đề chiến lược về phát triển vùng đã đặt ra trong năm 2016 để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Chung

Chiều 8/1, tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

3 thành quả nổi bật

Khái quát kết quả hoạt động của các địa phương vùng ĐBSCL trong năm 2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, toàn vùng bảo đảm được an ninh chính trị, an ninh biên giới, giải quyết tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống, sinh kế cho người dân trong bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt.

Cụ thể, nông nghiệp là khu vực sản xuất chính của toàn vùng nhưng do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn mà 8 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng âm. Với các giải pháp tích ngọt, ngăn mặn và tổ chức lại sản xuất, nông nghiệp đã đạt mức tăng trưởng trong những tháng cuối năm, giúp cả năm 2016 nông nghiệp toàn vùng tăng ở mức khoảng 0,3%, theo số liệu chưa chính thức. Cùng với đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội được các tỉnh trong vùng thực hiện thành công.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ ra, trong năm 2016, vùng ĐBSCL có 3 khía cạnh hơn hẳn cả nước là GDP tăng 6,9%, cao hơn bình quân chung cả nước. Tổng mức bán lẻ trong vùng tăng nhanh hơn 13% (cả nước chưa tới 10%), là yếu tố làm tăng trưởng chung của vùng cao mặc dù nông nghiệp sụt giảm nhiều. Thứ 3 là tổng thu ngân sách vượt kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

“Đây là thành quả của đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang của các tỉnh, thành phố trong vùng”, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ nói.

Về thực hiện nhiệm vụ, chức trách của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng cũng như các bộ, ngành cho rằng đã thực hiện nhiều công việc quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường tính chiến lược cho sự phát triển của vùng. Theo đó, Ban tiếp tục kiện toàn nhân sự, tổ chức hàng loạt hội nghị chuyên đề có tính chiến lược cho ĐBSCL phát triển trong khuôn khổ cho 5 năm và giai đoạn tiếp theo về các lĩnh vực: Quy hoạch hạ tầng, định hướng phát triển logistics, tái cơ cấu đầu tư trong toàn vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu, giải quyết sinh kế đồng bào dân tộc, xúc tiến đầu tư, kinh doanh dịch vụ logistics.

“Các hội nghị đã và đang chuẩn bị tổ chức sẽ tạo ra các khuôn khổ hành động, cùng với các khuôn khổ kế hoạch đầu tư công, tài chính công của quốc gia để các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã bám sát và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 28/5/2012 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của các Ban Chỉ đạo vùng trong đó có Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ rõ những bất cập, hạn chế của các tỉnh, thành phố trong vùng là tăng trưởng kinh tế giảm so với năm 2015, FDI thu hút rất ít, cả năm 2016 thu hút chưa được 2 tỷ USD và chỉ tập trung ở khu vực gần TPHCM. Toàn vùng mới phát triển được 10.000 doanh nghiệp, với mức vốn đăng ký tăng gần 10%, ít hơn nhiều so với tỷ lệ chung của cả nước. Trình độ lao động qua đào tạo của người từ 15 tuổi trở lên thấp nhất trong 6 vùng kinh tế của cả nước. Hạ tầng giao thông có được quan tâm nhưng nhìn chung còn thiếu đồng bộ. Vai trò then chốt của kinh tế tập thể chưa được phát huy mạnh mẽ.

Cả vùng mới có 261 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 20,6%, trong khi cả nước đã có gần 30% tổng số xã đạt chuẩn. Tốc độ tăng trưởng du lịch ở mức 18-20% trong khi cả nước là 26%, số lưu trú ít, thấp hơn chỉ tiêu chung của cả nước.

 

Ảnh: VGP/Thành Chung

Đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương

Để phát huy thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các địa phương trong vùng tiếp tục bám sát việc thực hiện Quyết định số 96, phối hợp chặt chẽ và tham mưu với Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, các nghị quyết số 04, 05, 06 của Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ. “Tinh thần là Ban Chỉ đạo không làm thay các tỉnh, chỉ đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Trong năm 2017, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương bám sát các vấn đề chiến lược mà Ban Chỉ đạo đã nêu ra trong năm 2016. Theo đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung cho ĐBSCL, thực hiện Quyết định số 593 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm liên kết vùng ĐBSCL; phối hợp với các bộ tổ chức hội nghị các đối tác phát triển với ĐBSCL, phối hợp với các tổ chức thương mại quốc tế tổ chức hội nghị bàn về việc thu hút đầu tư vào nội bộ vùng trong bối cảnh các nguồn lực còn hạn chế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kịch bản biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sử dụng nguồn nước ngầm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đầu tư dự án cống chống ngập mặn trên các sông Cái Lớn, Cái Bé, căn cứ vào kịch bản biến đổi khí hậu xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp chủ lực của vùng đối với trái cây, tôm, lúa gạo và cá tra.

Bộ Giao thông vận tải tích cực nghiên cứu việc triển khai các dự án Quốc lộ 60, tuyến Phụng Hiệp-Quản Lộ, đường tránh thành phố Cà Mau, tiến hành đưa dự án đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Cà Mau vào danh mục ưu tiên đầu tư bổ sung. Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại lớn tài trợ bổ sung cho dự án cao tốc đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực của vùng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương trong vùng tiếp tục quan tâm đảm bảo an ninh biên giới, an ninh chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm sinh kế cho đồng bào tại chỗ, tuyệt đối không để bị động về chiến lược; yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn nhân sự, quy chế tài chính, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng.

 

Hình ảnh tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: VGP/Thành Chung

* Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tham dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp với nhau trong quán triệt và triển khai việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.

Tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo, cho rằng với quy chế phối hợp về công tác Đảng, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương với các bộ ngành, cơ quan tổ chức thực thi chính sách sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn hai bên sẽ phối hợp công tác chặt chẽ, xây dựng các chương trình công tác cụ thể, phát huy sức mạnh của các bộ, ngành địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển vùng.

Thành Chung (chinhphu.vn)

 

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 20/02/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.      

- 15 giờ 30, đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về đào tạo nhân lực cho vùng ĐBSCL, mời Vụ Văn hóa-Xã hội, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

Thứ ba, ngày 21/02/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.       

- 9 giờ 30, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Hiệp hội Logistics Việt Nam bàn về lập kế hoạch phát triển hạ tầng Logistics và dịch vụ Logistics cho vùng ĐBSCL, mời Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.

 - 14 giờ, đồng chí Trần Minh Thống, Nguyễn Quốc Việt họp Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời thành viên Ban Tổ chức cùng dự; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.

- 8 giờ, đồng chí Nguyễn Quang Trường dự Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương”; điểm tại Hội trường tầng 8, Đảng ủy Khối (số 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội).

Thứ tư, ngày 22/02/2017

- Đồng chí Sơn Minh Thắng đi công tác Hà Nội.

 - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

 - Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu dự Hội nghị tổng kết năm 2016 của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng; điểm tại tỉnh Sóc Trăng.

 - 8 giờ 30, lãnh đạo Vụ Kinh tế làm việc với Đoàn công tác của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về tình hình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, mời đại diện lãnh đạo Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

Thứ năm, ngày 23/02/2017

- 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quang Trường dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016 và quán triệt, triển khai Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị; điểm tại Hội trường Bộ Quốc phòng  (số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội).

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, đồng chí Lê Hùng Dũng dự họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam; điểm tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

- 8 giờ, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự Hội thảo “Quy hoạch tổng thể sử dụng năng lượng – nước”; điểm tại Phòng Truyền thống, tầng 3 tòa nhà 7 tầng, Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Hà Nội (thời gian 02 ngày).

- 9 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo, An ninh-quốc phòng làm việc với các đơn vị chức năng của Bạc Liêu nắm tình hình trong tôn giáo; điểm tại UBND huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Thứ sáu, ngày 24/02/2017

- 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 34, Văn phòng Ban.

- 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Lê Hùng Dũng đi thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (tổ chức 02 Đoàn đi, thành phần và địa điểm theo kế hoạch).

 - 7 giờ 30, đồng chí Lê Hùng Dũng dự Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2017); điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.   

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay276
số người truy cậpHôm qua450
số người truy cậpTuần này3255
số người truy cậpTháng này7400
số người truy cậpTất cả500459