Lịch làm việc từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

 

*

Cần Thơ, ngày 10 tháng 3 năm 2017

Số 108-TB/BCĐTNB

 

THÔNG BÁO

        Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 13/3/2017

        - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, các đồng chí Lê Hùng Dũng, Trần Hữu Hiệp tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, mời đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế, Vụ Văn hóa - Xã hội và Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, các đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu làm việc với họa sĩ thiết kế logo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; điểm tại phòng làm việc của đồng chí Lê Hùng Dũng.

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ An ninh - Quốc phòng dự làm việc với Ban Đề tài độc lập cấp Quốc gia của Học viện Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ.

         Thứ ba, ngày 14/3/2017

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, các đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu làm việc với Trường Trung cấp Đại Việt Cần Thơ, mời đại diện lãnh đạo Vụ Văn hóa - Xã hội và Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.   

         Thứ tư, ngày 15/3/2017

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan, mời lãnh đạo và thành viên Hội đồng dự, điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu dự họp Chi bộ Vụ Kinh tế, mời đảng viên Chi bộ Vụ Kinh tế cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.        

         Thứ năm, ngày 16/3/2017

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, các đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu họp Tiểu ban Tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời các thành viên Tiểu ban dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 15 giờ, lãnh đạo Văn phòng Ban và Công đoàn Cơ quan làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ; điểm tại phòng làm việc của đồng chí Chánh Văn phòng.

         Thứ sáu, ngày 17/3/2017

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 9 giờ 30, các đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp tiếp và làm việc với Bà Cornelia Richter, Giám đốc điều hành Tổ chức GIZ, mời đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế và Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.                                           

         Thứ bảy, ngày 18/3/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Nguyễn Văn Út, lái xe Tô Tuấn Tài cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 19/3/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Nguyễn Văn Út, lái xe Tô Tuấn Tài cùng bảo vệ)./.

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 20/3/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.      

 - 14 giờ, họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan, mời thành viên Hội đồng dự, điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

Thứ ba, ngày 21/3/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, lãnh đạo Vụ Kinh tế dự Hội thảo “Vấn đề sụt lún ở Đồng bằng sông Cửu Long - Thách thức và giải pháp tương lai”; điểm tại Khách sạn Ninh Kiều, số 02 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

 - Đại diện lãnh đạo Vụ Dân tộc - Tôn giáo dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX nhiệm kỳ (2017-2020); điểm tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng (thời gian đến ngày 22/3/2017).

Thứ tư, ngày 22/3/2017

- 8 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh trao đổi về công tác phối hợp tổ chức Hội nghị, mời Vụ Kinh tế và Văn phòng Ban cùng dự (Vụ Kinh tế chuẩn bị nội dung); điểm tại Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh.

- Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.      

- 7 giờ 30, đồng chí Nguyễn Đoàn Kết dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 17; điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

- 13 giờ 30, lãnh đạo Vụ Dân tộc - Tôn giáo dự Hội thảo “Những vấn đề dân tộc ở vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quốc tế”; điểm tại Hội trường 2, Nhà khách Tây Nam Bộ. 

Thứ năm, ngày 23/3/2017

- Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.   

 - 8 giờ, đồng chí Trần Minh Thống dự họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 do Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

Thứ sáu, ngày 24/3/2017

- 7 giờ 30, họp giao ban tuần, thành phần mời thêm lãnh đạo và cán bộ Vụ An ninh - Quốc phòng cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay11
số người truy cậpHôm qua445
số người truy cậpTuần này1445
số người truy cậpTháng này10176
số người truy cậpTất cả515577