Lịch làm việc từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

 

*

Cần Thơ, ngày 10 tháng 3 năm 2017

Số 108-TB/BCĐTNB

 

THÔNG BÁO

        Lịch làm việc của Thường trực Ban và

Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

(từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2017)

                             

        

         Thứ hai, ngày 13/3/2017

        - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, các đồng chí Lê Hùng Dũng, Trần Hữu Hiệp tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, mời đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế, Vụ Văn hóa - Xã hội và Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, các đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu làm việc với họa sĩ thiết kế logo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; điểm tại phòng làm việc của đồng chí Lê Hùng Dũng.

         - 8 giờ, lãnh đạo Vụ An ninh - Quốc phòng dự làm việc với Ban Đề tài độc lập cấp Quốc gia của Học viện Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ.

         Thứ ba, ngày 14/3/2017

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, các đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu làm việc với Trường Trung cấp Đại Việt Cần Thơ, mời đại diện lãnh đạo Vụ Văn hóa - Xã hội và Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.   

         Thứ tư, ngày 15/3/2017

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Lê Hùng Dũng làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan, mời lãnh đạo và thành viên Hội đồng dự, điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu dự họp Chi bộ Vụ Kinh tế, mời đảng viên Chi bộ Vụ Kinh tế cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.        

         Thứ năm, ngày 16/3/2017

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trần Minh Thống, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ, các đồng chí Lê Hùng Dũng, Võ Trọng Hữu họp Tiểu ban Tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mời các thành viên Tiểu ban dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 15 giờ, lãnh đạo Văn phòng Ban và Công đoàn Cơ quan làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ; điểm tại phòng làm việc của đồng chí Chánh Văn phòng.

         Thứ sáu, ngày 17/3/2017

         - 7 giờ 30, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 9 giờ 30, các đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp tiếp và làm việc với Bà Cornelia Richter, Giám đốc điều hành Tổ chức GIZ, mời đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế và Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.                                           

         Thứ bảy, ngày 18/3/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Nguyễn Văn Út, lái xe Tô Tuấn Tài cùng bảo vệ).

         Chủ nhật, ngày 19/3/2017

         - Trực cơ quan (đồng chí Nguyễn Văn Út, lái xe Tô Tuấn Tài cùng bảo vệ)./.

         

Nơi nhận:

- Các đ/c phó ban;

- Ủy viên chuyên trách;

- Vụ trưởng các vụ;

- Chánh Văn phòng;

- Website: www.mdec.vn;

- Lưu: VT.

 

T/L TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Minh Phương

 

Các bài viết cùng chuyên mục
Thứ hai, ngày 24/7/2017

 

         - 14 giờ, đồng chí Sơn Minh Thắng thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ tại phường Phú Thứ, mời đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội, Vụ An ninh-Quốc phòng, Văn phòng Ban tham gia Đoàn.

         - Các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

         - Đồng chí Trần Minh Thống dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang; điểm tại tỉnh Kiên Giang.

         - 13 giờ 30, đồng chí Trần Hữu Hiệp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 25/7/2017

 

         - 16 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Văn phòng Ban họp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 5 giờ 45, đồng chí Nguyễn Quốc Việt viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Cần Thơ, mời đại diện đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia.       

Thứ tư, ngày 26/7/2017

 

         - Đồng chí Sơn Minh Thắng dự Hội thảo góp ý Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6; điểm tại TP  Hồ Chí Minh.

         - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hữu Hiệp làm việc với Công ty Vân Phong, mời lãnh đạo Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban cùng dự; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - Đồng chí Trần Minh Thống đi khảo sát và nắm tình hình dân tộc, tôn giáo tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mời Vụ Dân tộc-Tôn giáo, đại diện Vụ An ninh-Quốc phòng tham gia Đoàn (có kế hoạch riêng, thời gian đến ngày 29/7/2017).

         - 7 giờ 30, lãnh đạo Vụ An ninh-Quốc phòng dự Hội nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ 08, khóa X; điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thứ năm, ngày 27/7/2017

 

          - Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

         - 8 giờ, các đồng chí phó trưởng ban, ủy viên chuyên trách họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổ Công tác Phú Quốc, mời thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc cùng dự; điểm tại Nhà khách Tây Nam Bộ.

         - 14 giờ, họp giao ban tuần; điểm tại phòng họp số 33, Văn phòng Ban.

         - 14 giờ, lãnh đạo Vụ Dân tộc-Tôn giáo dự Hội nghị Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017; điểm tại Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu.

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay76
số người truy cậpHôm qua246
số người truy cậpTuần này821
số người truy cậpTháng này5852
số người truy cậpTất cả628146